Technologia

Technologie w naszych rękach

Wykorzystujemy ten fakt by stale budować i dostarczać nowe wartości dla naszych Klientów.

Ponieważ rozwój nowych technologii nigdy się nie zatrzymuje, uważamy że konieczne jest ciągłe odkrywanie nowych możliwości. To właśnie dlatego inwestujemy znaczne nakłady pracy w B+R (Badania i Rozwój), aby nigdy nie pozostawać w tyle i starać się uzyskiwać przewagę konkurencyjną. Wspieramy przy tym wszelakie inicjatywy Open Source na każdym etapie ich rozwoju, tak by później mogły posłużyć również do rozwiązań i projektów kierowanych do naszych Klientów.

Wyznajemy zasadę ciągłego rozwoju

HTML5
JavaScript
CSS3
PHP
Java
Ruby
Symfony
Yii Framework
Zend Framework
Silex
Doctrine
Propel
Twig
Composer
Node.js
Node Package Manager
YEOMAN
BOWER
GRUNT
Require.js
Backbone.js
UnderScore.js
Angular JS
HandleBars
CoffeeScript
LESS
Modernizr
jQuery
JS Hint
Mocha
CreateJS
EaselJS
TweenJS
SoundJS
PreloadJS