Manifest Agile – krótko w temacie... 12 zasad zwinności zmieniło świat!

Manifest Agile - Software House

22 listopada 2022

Zmiany pojawiające się w nowoczesnych metodach zarządzania projektami, znajdują coraz szersze zastosowanie. Jednym z nowych sposobów funkcjonowania zespołu pracującego nad projektem jest zastosowanie metody Agile. Podstawowe metody nowego modelu zostały zawarte w opracowaniu nazwanym Manifest Agile. Opublikowany w Internecie sprowadza się do prostego przekazu:

- ludzie i interakcje a nie procesy i narzędzia
- działające oprogramowanie a nie dokumentacja
- współpraca z klientem a nie negocjacje
- reagowanie na zmiany a nie realizacja planu.

W celu lepszego zrozumienia twórcy Manifestu uzupełnili swój przekaz o 12 zasad. Zasady zwinności przedstawione w 12 punktach stanowią uzupełnienie rozwijające podstawowe założenia metody.

Założenia Manifestu Programowania Zwinnego

Wyznajemy następujące zasady:

Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta
dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu
wartościowego oprogramowania.

Bądźcie gotowi na zmiany wymagań
nawet na późnym etapie jego rozwoju.
Procesy zwinne wykorzystują zmiany
dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.

Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często,
w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach.
Im częściej, tym lepiej.

Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą
współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania
projektu.

Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi.
Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że
wykonają powierzone zadanie.

Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania
informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest
rozmowa twarzą w twarz.

Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.

Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój.
Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie
utrzymywać równe tempo pracy.

Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym
projektowaniu zwiększa zwinność.

Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.

Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty
pochodzą od samoorganizujących się zespołów.

W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości
poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje
swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Co dał nam Manifest Agile?

Manifest Agile pojawiając się internecie, wprowadził zmiany w funkcjonowaniu wielu firm zajmujących się tworzeniem programów informatycznych. Skrócenie czasu realizacji zleceń to prosta droga do przewagi nad konkurencją. Nowatorska metoda podejścia do projektu wykracza obecnie poza strefę typowo informatyczną.

Więcej na temat manifestu znajdziesz tutaj:

Więcej tematów związanych z Agile:

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy