Polityka jakości

Od początku działalności firmy podstawowym czynnikiem wyróżniającym InterSynergy jest jakość.

Strategią działania firmy jest budowanie produktów bardzo wysokiej jakości – niezawodnych, realizujących potrzeby Klientów, które są im dostarczane w założonym czasie i budżecie. Drugim obszarem działania jest świadczenie usług z zakresu consultingu i outsourcingu usług IT.

Zadania powierzane nam przez Klientów wykonywane są przez naszych pracowników, jak również przez wyspecjalizowanych, profesjonalnych dostawców. Nasi eksperci nie tylko polegają na dotychczasowym doświadczeniu, ale też nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, rozwijają posiadane umiejętności i nabywają aktualną wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować projekty na skalę międzynarodową.

Cele polityki jakości realizujemy poprzez:

 • zatrudnianie pracowników o niezbędnej wiedzy teoretycznej, wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz wysokich umiejętnościach i doświadczeniu praktycznym,
 • stały rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie przedmiotu prowadzonej przez nas działalności,
 • wykorzystanie modeli najlepszych praktyk, zwinnych metodyk zarządzania produkcją oprogramowania,
 • terminowe i fachowe świadczenie usług dla naszych Klientów,
 • stworzenie uczciwych warunków, aby proponować najlepsze oferty, która spełnią obecne oraz przyszłe oczekiwania,
 • korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców oferujących produkty i usługi najwyższej jakości.

Niezmiennymi elementami naszej działalności są:

 • najwyższa jakość oferowanych usług,
 • innowacyjność i efektywność,
 • duże doświadczenie zdobyte w branży tworzenia oprogramowania,
 • zrozumienie i spełnienie potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów,
 • budowanie partnerskich relacji z Klientami,
 • stała opieka nad Klientem.

W ramach Polityki Jakości zobowiązujemy się do:

 • stałego nadzorowania prac nad rozwojem produktów realizowanych na rzecz naszych Klientów,
 • uświadamiania pracownikom ważności spełniania wymagań Klientów oraz tworzenia warunków zwiększających zaangażowanie całego personelu w osiąganie celów.