Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Agile i Scrum zyskały sobie zasłużoną sławę jako skuteczne i efektywne sposoby zarządzania harmonogramem, kosztami i dynamiką zespołu. Ale czy naprawdę są one warte całego szumu? Ślepe podążanie za trendami może być zgubne dla realizowanych przez Ciebie projektów. W tym artykule omówimy zalety i wady tych metodyk, aby pomóc Ci wybrać najlepsze rozwiązanie do następnej Twojej realizacji.

Czym jest Agile? Czym jest Scrum?

Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Agile i Scrum są szeroko stosowanymi procesami zarządzania projektami. Agile to głównie filozofia zarządzania, która stawia na elastyczność, szybkie reagowanie na zmiany i dostarczanie wartości w postaci nowych cech produktu czy funkcjonalności. Swoją popularność i rozgłos zyskała dzięki tzw. manifest agile. Scrum natomiast jest już jasno określoną techniką zarządzania wykorzystującą podejście agile. Scrum oparty jest o konkretne ramy (tzw. framework, szkielet, mechanizm działania) i przyrostowe cykle rozwoju, w których to projekty są podzielone na zdefiniowane etapy, czyli iteracje.

Każdy etap prac nazywany jest sprintem, który można rozumieć jako określony przedział czasu, w którym należy wykonać ustalony zakres prac. Odbywa się to poprzez podzielenie projektu na mniejsze zadania, przy jednoczesnym zaangażowaniu całego zespołu w celu lepszego zarządzania ryzykiem i szybszego ukończenia projektu. Obie te metody są zaprojektowane tak, aby dostarczać wartość klientom szybko i efektywnie.

Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Główną zaletą stosowania Agile i Scrum jest możliwość łatwego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Ponieważ projekt jest podzielony na mniejsze zadania, zespół może przełączać się pomiędzy zadaniami w razie potrzeby i dokonywać korekt po drodze, upewniając się, że Twój projekt jest zawsze na dobrej drodze.

Metodyki te są w dzisiejszych czasach bardzo często nieodzownym elementem wykorzystywanym w pracach związanych z inżynierią oprogramowania, lecz coraz częściej z sukcesem stosuje się je również w innych firmach i różnego rodzaju organizacjach. Brzmi nieźle, ale czy z sukcesem można wdrażać te metodyki do każdego rodzaju operacji?

Dla osób, które są zainteresowane zgłębieniem tematu frameworka Scrum przygotowaliśmy link do filmu realizowanego przez certyfikowanego trenera, który zapewne wyjaśni wiele kwestii z nim związanych.


Odkryj prawdę: Czy metodyki agile to zawsze najlepsza opcja dla Twojej organizacji?

Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Metoda Agile stają się od pewnego czasu rozwiązaniem go-to dla wielu małych, średnich i dużych przedsięwzięć i dzieje się to nie bez powodu - oferuje one szereg korzyści dla organizacji chcących poprawić swoją efektywność i produktywność. Ale czy zawsze jest to właściwy wybór? Czy istnieją inne metodyki, które lepiej nadają się do niektórych firm, organizacji i realizowanych przez nich projektów?

Prawda jest taka, że nie ma jednej uniwersalnej metodyki. Każda firma, każde przedsięwzięcie i projekt jest inny, ma inne potrzeby i inne cele. Dlatego ważne jest, aby ocenić różne dostępne opcje, zweryfikować wszystkie za i przeciw zanim zdecydujesz się na wybór odpowiedniego rozwiązania.

Agile i Scrum nie zawsze muszą być najlepszą opcją dla Twojego planu działań. Przede wszystkim może zależeć to od rodzaju projektu, nad którym będziesz pracować oraz chociażby wielkość Twojej organizacji. Dla przykładu stosowanie tych metodyk może nie być najlepszym rozwiązaniem dla mniejszych firm w których nie ma odpowiedniej liczby osób do realizacji powierzonych zadań, lub same zadania nie wymagają podziału na większy zróżnicowany kompetencyjnie zespół, a także dla tych organizacji, które mają z góry ustaloną powtarzalność procesów dla każdego nowego projektu lub nie są zbyt mocno zaangażowane w rozwój tylko jednego przedsięwzięcia, a realizują ich wiele.

Podobnie w sytuacji, w której mamy do czynienia z większą organizacją, gdzie narzucony do projektu ciągły pęd jaki nadają rozpatrywane metodyki, nie pozwala na zauważenie długoterminowych implikacji wynikających z wprowadzanych do projektu zmian, co z kolei przyczynia się do rozmycia wizji i szerokiego spojrzenia na budowane czy rozwijane przedsięwzięcie.

Wówczas, do takich sytuacji dużo lepszym sposobem będzie dobranie innej metodyki z uwzględnieniem wszystkich ważnych wymienionych wyżej czynników, a w szczególności złożoności projektu, zestawu umiejętności zespołu, dostępnych zasobów, harmonogramu i pożądanych rezultatów.

Przykładowo, metoda kaskadowa (tzw. waterfall) w której czynności powinny być wykonywane jedna po drugiej jest dobrze dostosowana do projektów o przewidywalnych wynikach, natomiast metoda Kanban jest idealna dla zespołów, które muszą zarządzać wieloma równoległymi zadaniami. Nie jest więc powiedziane, że każdy projekt, który ma odnosić sukcesy skazany jest na korzystanie z tego co dają nam zwinne metodyki pracy. 

Po drugie, ważne jest, aby zrozumieć kulturę firmy. Sprawdzić czy i jak wpasowuje się w stosowanie Agile i Scrum. Obie te metodyki wymagają współpracy i szybkiego podejmowania decyzji od wszystkich członków zespołu. Jeśli Twoja organizacja ma bardziej hierarchiczną strukturę, to metodyki te nie będą najlepszym rozwiązaniem. 

Czy zatem metodyka agile to zawsze najlepsza opcja? Jednym zdaniem: - tych metodyk nie da się wpisać w strategię działań każdej organizacji! I choć bywa, że opinie w różnych środowiskach na ten temat mogą być podzielone, to pewnym jest, że każdy biznes i projekt jest inny, a odpowiednia metodyka dobrana do projektu będzie zależała od Twoich konkretnych potrzeb i celów.

Dlatego też, przed wybraniem właściwej metodyki należy rozważyć wszelkie warunki projektu, dynamikę zespołu i upewnić się, że określona metoda pracy będzie odpowiednia. Z całą pewnością decyzja ta nie powinna być podejmowane beznamiętnie tylko w wyniku panujących trendów. 

Gdzie i w jakich sytuacjach metodologia agile może zawieść?

Czy Agile i Scrum są warte tego szumu? Poznaj 10 zalet i wad stosowania zwinnych metodyk.

Weźmy na przykład agencję marketingu internetowego, gdzie w jeden projekt zaangażowanych jest wiele osób: pracownicy, a także zewnętrzni freelancerzy, tacy jak specjaliści SEO, eksperci Google Ads, copywriterzy, eksperci od content marketingu, redaktorzy, programiści czy podwykonawcy.

Zaadoptowanie frameworka Scrum w dużych zespołach, takich jak w dużej agencji marketingowej, to ogromne wyzwanie, a zwłaszcza wtedy, gdy ich praca nie jest związana z realizacją jednego celu, a każdy z zainteresowanych będzie skupiał się tylko na swojej części pracy.

Gdy Twoja organizacja, tak jak w powyższym przykładzie, może działać bez określonych cykli pracy, wystarczy, że po prostu będzie reagować na zapytania klientów, odbiorców, będzie doradzać im, przedstawiać rozwiązania i realizować codzienne działania. Usprawniając logistykę, modyfikując te procesy, możesz osiągnąć jak najlepsze wyniki równie dobrze bez konieczności wdrażania takich metod jak Agile i Scrum.

Podana w przykładzie firma może mieć wielu klientów, rozmaite kanały działań i projekty, specjalności itd. Dla jednego klienta może być realizowana kompleksowa promocja, dla innego tylko usługi content marketingu. Pomyśl, ile czasu stracisz na organizowaniu scrum meetin'ów pod każdego klienta i nawet kilkuminutowe przeglądanie każdego projektu? Musisz zdawać sobie sprawę, że kiedy wdrożysz Scrum i sprinty, każda korekta błędów, czy zmiana będzie wiązać się z kolejną iteracją. Czy jest to pomocne w podejmowaniu szybkich działań w takiej sytuacji? Niestety, nie! 

Dlatego też warto poznać wady i zalety stosowania Agile i Scrum, a także pomyśleć o tym jakie stoją za tym mocne i słabe strony. Poniżej przygotowaliśmy analizę SWOT, która mamy nadzieję pomoże Ci w podjęciu właściwej decyzji.

Analiza SWOT

Szanse

Agile i scrum oferują kilka możliwości dla zespołów projektowych. Mogą one pomóc:

 • Zwiększyć współpracę i komunikację między poszczególnymi członkami zespołu;
 • Zmniejszyć złożoność projektu i zwiększyć efektywność pracy;
 • Szybko identyfikować i reagować na potencjalne problemy;
 • Zwiększyć elastyczność i możliwość dostosowania się do zmieniających się warunków biznesowych;
 • Zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów poprzez ciągłe dostarczanie wartości;

Zagrożenia

Chociaż agile i scrum oferują wiele zalet, wiążą się z nimi również potencjalne zagrożenia. Ważne jest, aby zespoły były świadome tych zagrożeń i podjęły kroki w celu ich złagodzenia. Niektóre z najczęstszych zagrożeń obejmują:

 • Słabo zdefiniowane role projektowe lub niejasne oczekiwania stawiane zespołowi;
 • Niejasne cele, niezbyt dokładnie opisane zadania lub zadania, które nie zawierają kryteriów akceptacji gotowych do przyjęcia;
 • Słabe określenie wizji całego projektu i brak planowania w większym ujęciu wychodzącym poza cel danego sprintu;
 • Nadmierne poleganie na narzędziach lub procesach, w miejsce dostosowania się do aktualnych potrzeb;
 • Brak komunikacji lub współpracy w wyniku niezrozumienia zasad metodyki przez mniej doświadczony zespół;

Słabe strony

 • Agile i Scrum mogą być trudne do skutecznego wdrożenia ze względu na ich złożoność, choć na pierwszy rzut oka nie wydają się trudne w zrozumieniu, to jednak praktyka odgrywa znaczącą rolę w tym czy odniesiemy sukces z wdrożenia;
 • Brak określonego planu i narzuconego priorytetu zespołowi może utrudniać zapewnienie, że wszystkie zadania zostaną wykonane na czas i z pożądaną jakością;
 • Dodatkowo, może być trudno utrzymać wszystkich członków zespołu na tym samym poziomie zrozumienia projektu, a zwłaszcza w sytuacji, gdy pracuje się z rozproszonymi zespołami;

Mocne strony

 • Zwiększone zaangażowanie zespołu i jego podatność do samoorganizacji;
 • Ulepszona komunikacja i współpraca;
 • Zwiększona zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań;
 • Zwiększona satysfakcja i lojalność klientów;
 • Zmniejszona złożoność projektu;
 • Zwiększona elastyczność i zwinność;

Scrum vs Agile - Organizacja bez nich nie jest wcale gorsza!

Organizacje, które działają według własnych zasad, często są bardziej skuteczne, niż te, które sztywno trzymają się metodyk niedopasowanych do ich organizacji. Nie chodzi też o to by totalnie ignorować istnienie zwinnych metodyk. Należy jednak znaleźć rozwiązania i strategie najbardziej pasujące do danego rodzaju działalności. Nie musisz wdrażać Scrum, Agile, Sprintów, aby realizować swoje projekty, a szczególnie tam, gdzie dotychczasowo stosowane metody prowadzenia projektów sprawdzały się bez większych zarzutów.

Podsumowanie

Choć bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że zwinne metodyki pasują do wszystkich projektów, to jednak w naszym przekonaniu nikt nie powinien stawiać takich tez nie znając dokładnie sposobu funkcjonowania branej pod uwagę organizacji. Generalizacja w tym przypadku może okazać się podejściem zgubnym. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć ewentualne korzyści i dostosować właściwą metodykę do odpowiedniego procesu, strategii i realizowanych projektów.

Ostatecznie to Ty musisz podjąć decyzję, czy to podejście będzie dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem. Mamy jednak przekonanie, że dzięki zdobytej tu wiedzy Twoje spojrzenie będzie miało teraz choć trochę szersze horyzonty, a dzięki przedstawieniu tej krótkiej analizy, uda Ci się podjąć właściwą decyzję.

Jeśli jednak będziesz potrzebować wsparcia w tej kwestii, możesz zdać się na ekspertów tej dziedziny. Dlatego też zachęcamy Cię do kontaktu z nami. Bardzo chętnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy