Czym jest Minimum Viable Product | MVP

Czym jest Minimum Viable Product | MVP

21 listopada 2023

Wprowadzanie nowego produktu czy usługi na rynek to zawsze proces, z którym związane jest pewne ryzyko. Do ich przygotowania niezbędna jest określona ilość czasu i pieniędzy oraz dobra znajomość grupy docelowej. W określeniu cech produktu pomagają koncepcje cyklu życia produktu czy popularne modele canvas, jednak nawet one nie zapewniają pewności dotyczącej powodzenia projektu. Dlatego też Eric Ries zaproponował wprowadzenie do strategii rozwoju produktu pojęcie Minimum Viable Product.

Minimum Viable Product - Zbadaj swój produkt

Aby dowiedzieć się w praktyczny sposób czym jest MVP, warto początkowo poznać zasady działania modelu iteracyjnego. Reprezentuje on podejście, które zdobywa coraz większą popularność w dziedzinach takich jak startupy, nowe technologie i usługi internetowe. Jest to strategia, która łączy w sobie najlepsze elementy dwóch kluczowych metodologii: Lean Startup i Product Development (rozwijanie produktu). Dzięki temu firmom udaje się skutecznie tworzyć, doskonalić i wprowadzać innowacyjne produkty lub usługi na rynek. Czym dokładnie jest model biznesowy iteracyjny i jakie korzyści niesie ze sobą to podejście?

Połączenie Product Developement i Lean Startup - Iteracyjny model biznesowy

Pierwszym kluczowym elementem modelu biznesowego iteracyjnego jest eksperymentowanie. Firma wprowadza początkowo na rynek wersję swojego produktu lub usługi w formie prototypu. To pozwala na szybkie weryfikowanie, czy produkt spełnia oczekiwania rynku.

Dzięki uzyskaniu informacji zwrotnej, firma może kontynuować dalsze prace nad doskonaleniem produktu - analizuje wyniki i wprowadza ulepszenia produktu. To proces powtarzany wielokrotnie i długofalowy, który pozwala firmie inwestować zarówno w krótkoterminowy sukces, jak i w rozwój produktu na dłuższą metę. Dzięki temu firma ma możliwość szybkiego dostosowania produktu do zmieniających się potrzeb i wymagań rynku.

Wprowadzanie nowych produktów na rynek jest zawsze obarczone dużym ryzykiem, jednak połączenie modelu biznesowego iteracyjnego tworzy zbalansowane podejście, które pozwala określić sposób działania i warunki dalszego rozwoju produktu. Dzięki temu, firmy są bardziej elastyczne oraz lepiej zrozumieją potrzeby klientów. To podejście jest szczególnie efektywne w dziedzinach, gdzie innowacje są kluczowe, a rynek jest dynamiczny.

Co znaczy MVP - produkt o kluczowej funkcjonalności

W dzisiejszym świecie biznesu, innowacyjność i szybkość wprowadzenia produktów na rynek stają się kluczowymi elementami sukcesu. Rozwijanie pełnej wersji produktu może być kosztowne, czasochłonne i ryzykowne, dlatego też narodziło się pojęcie MVP, czyli "Minimum Viable Product", które stało się centralnym punktem zarówno w rozwoju produktu.

MVP to produkt lub usługa, która zawiera jedynie najważniejsze i niezbędne funkcje tzn. Minimum Marketable Feature (MMF). Jest to najmniejszy zestaw funkcjonalności w produkcie lub oprogramowaniu, który może być rozwijany i wypuszczany jako samodzielna cecha, dostarczając wartość końcowym użytkownikom lub klientom.

Wszelkie zbędne funkcje są odsuwane na późniejsze etapy rozwoju. Dzięki temu koncepcja MVP umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych elementach i minimalizację ryzyka związanego z tworzeniem zbyt rozbudowanego produktu, który niekoniecznie znajdzie popyt.

MVP jest często używane w kontekście start-upów i firm, które dążą do wypuszczenia na rynek innowacyjnych produktów na rynek. Pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, skupienie się na kluczowych aspektach produktu i przyspieszenie procesu rozwoju. Warto jednak pamiętać, że sukces MVP zależy od odpowiedniego przeprowadzenia procesu testowania i dostosowywania produktu na podstawie wyników.

Korzyści tworzenia MVP - Minimalne Ryzyko przy Maksymalnych Zyskach

Podejście MVP pozwala na jak najszybsze wprowadzenie produktu na rynek. Proces ten pozwala firmie na zbieranie danych, opinii i feedbacku od pierwszych klientów już we wczesnej fazie rozwoju. To oznacza, że firma nie musi czekać na stworzenie pełnej wersji produktu, aby dowiedzieć się, czy pomysł odpowiada na realne potrzeby użytkowników.

Szybkie wdrożenie MVP oznacza zminimalizowanie czasu potrzebnego na dostarczenie produktu do klientów, a także dostarczenie zespołowi informacji na temat dalszego kierunku rozwoju produktu. Na podstawie danych, twórcy mogą dopracować w pierwszej kolejności jedynie te funkcje, które wpływają na pozytywne doświadczenia klienta i tworzą kolejne wersje produktu.

Dlatego też testowanie i walidacja początkowych hipotez są kluczowe dla zrozumienia, czy produkt odpowiada na rzeczywiste potrzeby klientów. Inwestowanie w pełną wersję produktu od razu wiąże się z dużymi kosztami. MVP pomaga zmniejszyć ryzyko finansowe związane z rozwojem produktu, ponieważ skupia się na minimalnych kosztach i inwestycjach, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście startupów i organizacji o ograniczonych zasobach.

W skrócie, tworzenie MVP umożliwia firmom zminimalizować ryzyko, zoptymalizować koszty, zyskać przewagę konkurencyjną i lepiej zrozumieć potrzeby klientów. To strategia szczególnie wartościowa w dynamicznym środowisku rynkowym, gdzie innowacja i reakcja na zmiany są kluczowe.

Podstawy Product Development w tworzeniu MVP : Jak zbudować Minimum Viable Product?

Budowa Minimum Viable Product (MVP) to kluczowy etap w procesie rozwoju produktu, który pozwala firmom na weryfikację pomysłu i pozyskanie wczesnych klientów. Aby to osiągnąć, konieczne jest przemyślane planowanie, rozwijanie i testowanie. Dzięki MVP możemy nie tylko sprawdzić czy wprowadzany produkt jest wystarczający, ale także zweryfikować informacje o klientach, czy określić przyszłe priorytety. Chcesz dowiedzieć się jak to zrobić? Poznaj kilka kluczowych wskazówek, które ułatwią Ci stworzenie Minimum Viable Product.

Pierwszym krokiem, aby zbudować model MVP jest zrozumienie, jaki cel chcesz osiągnąć za pomocą MVP - weryfikacja pomysłu, pozyskanie klientów, a może jeszcze coś innego? Sporządź listę celów i wytycznych, które mają być osiągnięte za pomocą eksperymentu. To pozwoli na określenie kierunku, w którym powinien rozwijać się produkt.

Następnie zidentyfikuj podstawowe funkcje i cechy, które są niezbędne do osiągnięcia celów MVP. Unikaj nadmiernego komplikowania produktu i skup się na tym, co jest absolutnie niezbędne. Koncentracja na kluczowych funkcjach pomoże Ci zachować prostotę i efektywność produktu.

MVP musi być ukierunkowane na konkretną grupę docelową lub persony. Zidentyfikuj tę grupę i zrozum, jakie problemy lub potrzeby ma, a także jakie korzyści przyniesie im twój produkt. Dzięki temu dostosujesz MVP do rzeczywistych oczekiwań użytkowników. Warto także już na tym etapie wybrać odpowiednie technologie i narzędzia, które umożliwią ci szybkie wdrożenie MVP i badanie wyników. Odpowiedni wybór narzędzi może znacznie przyspieszyć proces rozwoju.

Skup się na podstawowych funkcjach i cechach podstawowej wersji produktu. Nie trać czasu na rozbudowane funkcje, które nie są kluczowe na tym etapie. Po stworzeniu pierwszej wersji produktu wprowadź ją do testów wśród grupy docelowej. Zbieraj dane i opinie od użytkowników i analizuj je. Na podstawie wyników testów wprowadź iteracje produktu, dodając nowe funkcje i poprawiając istniejące. Proces ten jest kluczowy dla ciągłego doskonalenia produktu.

Określ także kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które będą mierzyć skuteczność MVP. Regularnie monitoruj je i analizuj wyniki. To pozwoli ci na śledzenie postępów i weryfikację, czy produkt spełnia wyznaczone cele. Po analizie wyników i otrzymaniu opinii użytkowników zdecyduj, czy kontynuować rozwijanie produktu na podstawie Minimum Viable Product. Jeśli MVP potwierdził potencjał sukcesu, rozważ rozwinięcie produktu o dodatkowe funkcje i cechy.

Pamiętaj, że kluczem do budowy efektywnego MVP jest skupienie się na podstawowych celach, minimalizacji kosztów i ciągłego doskonalenia na podstawie danych i opinii użytkowników. To podejście pozwala firmom lepiej zrozumieć rynek, uniknąć marnowania zasobów na zbędne funkcje i przyspieszyć wprowadzenie produktu na rynek.

Jak zdefiniować funkcjonalności istotne dla użytkowników i dotrzeć do potencjalnych klientów?

Budowanie produktu to złożony proces, który wymaga starannego planowania, zwłaszcza w kontekście strategii MVP (Minimum Viable Product). Definiowanie istotnych funkcji produktu i skuteczne dotarcie do potencjalnych klientów stanowi kluczowy element tego procesu. Jak zatem zdefiniować cechy kluczowe dla użytkowników?

Rozpocznij od gruntownego zrozumienia potrzeb, celów i problemów grupy docelowej. Wykorzystaj do tego celu badania rynku, ankiety i analizę danych osobowych, aby dowiedzieć się, czym są zainteresowani i jakie problemy chcą rozwiązać potencjalni użytkownicy. Na podstawie zebranych danych stwórz persony (fikcyjne profile), które reprezentują różne segmenty grupy docelowej. To pomoże Ci zrozumieć różnice w potrzebach i oczekiwaniach użytkowników.

Skup się na identyfikowaniu kluczowych problemów lub potrzeb, które twój produkt ma rozwiązać. Na podstawie zidentyfikowanych danych priorytetyzuj funkcje produktu. Skoncentruj się na tych, które najbardziej efektywnie rozwiązują te problemy. Gdy znasz już potrzeby swojej grupy, warto określić także w jaki sposób do niej dotrzesz.

Wybierz odpowiednie kanały marketingowe, które najlepiej docierają do twojej grupy docelowej. Może to obejmować marketing internetowy, reklamy społecznościowe, newslettery czy kampanie reklamowe. Możesz rozważyć nawet strategię budowania wczesnej bazy klientów poprzez zaproszenia, programy poleceń i specjalne oferty. To pomaga zwiększyć zaangażowanie użytkowników.

Gdy posiadamy już bazę odbiorców możemy wdrożyć kampanie marketingowe, promujące istotne funkcje produktu. Skup się na korzyściach, jakie produkt przynosi użytkownikom. Testuj różne strategie marketingowe i monitoruj ich skuteczność. Niezwykle ważna jest także ciągła optymalizacja swoich działań na podstawie wyników i reakcji użytkowników. Po wprowadzeniu MVP na rynek, słuchaj opinii klientów i dostosowuj produkt oraz strategię marketingową na podstawie ich feedbacku.

Przykłady dobrze wykorzystanej strategii MVP produktu
Znane przykłady Minimum Viable Product | Przykłady MVP, które odniosły sukces

Przykłady dobrze wykorzystanej strategii MVP produktu

Spotify

Spotify to popularna platforma streamingowa umożliwiająca użytkownikom dostęp do ogromnej biblioteki muzycznej z milionami utworów. Została założona w Szwecji przez Daniela Eka i Martina Lorentzona w kwietniu 2006 roku. Ich pierwotna koncepcja opierała się na dostarczeniu użytkownikom łatwego i legalnego sposobu na dostęp do muzyki online, z wykorzystaniem modelu biznesowego opartego na subskrypcji i reklamach.

Na początku Spotify stworzyło MVP aplikacji, które skupiało się na podstawowych funkcjonalnościach, czyli odtwarzaniu muzyki za pomocą Internetu. To pozwoliło użytkownikom na przetestowanie platformy i ocenienie jej użyteczności. Spotify dostarczyło minimalny zestaw funkcji potrzebnych do zrozumienia, czy pomysł ma potencjał.

Następnie wprowadziło model freemium, który umożliwia użytkownikom dostęp do muzyki bezpłatnie w zamian za wyświetlanie reklam. Oferowano również płatne subskrypcje Premium, które eliminowały reklamy i dodawały dodatkowe funkcje, takie jak odtwarzanie offline i lepsza jakość dźwięku. Ten model biznesowy pozwolił Spotify zdobyć szerokie grono użytkowników, przyciągając zarówno tych, którzy nie chcieli płacić, jak i tych, którzy byli gotowi wydać pieniądze na lepsze wrażenia.

Po wprowadzeniu Minimum Viable Product, Spotify konsekwentnie uruchamiało nowe funkcje i ulepszenia, takie jak możliwość tworzenia playlist, rekomendacje muzyczne i integracje z różnymi urządzeniami i platformami. To pozwoliło platformie rosnąć i dostosowywać się do potrzeb użytkowników. Dzięki tej strategii po osiągnięciu sukcesu w rodzimej Szwecji, Spotify skierowało swoje kroki ku międzynarodowej ekspansji. Stopniowo wprowadzało swoje usługi na nowe rynki, co wymagało dostosowania oferty i modelu biznesowego do lokalnych warunków.

Uber

Uber, znane również jako Uber Technologies Inc., to firma działająca w branży przewozów osobowych, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki ludzie zamawiają i korzystają z usług taksówkowych. Firma została założona w 2009 roku przez Travisa Kalanicka i Garretta Campa. Ich pierwotna koncepcja polegała na stworzeniu platformy, która umożliwia użytkownikom zamawianie taksówek za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Chcieli rozwiązać problem braku wygody i niepewności związanej z tradycyjnymi usługami taksówkowymi.

Pierwsza wersja Uber była bardzo prosta i skupiała się na jednej głównej funkcji - umożliwianiu użytkownikom zamówienia taksówki za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Uber przeprowadził pierwsze testy MVP w San Francisco, gdzie założyciele sami jeździli samochodami, by oferować usługi taksówkowe potencjalnym użytkownikom i zrozumieć, jak ich pomysł działa w praktyce. To pomogło w zweryfikowaniu, czy istnieje popyt na tego typu usługi.

Następnie skupili się na budowaniu społeczności użytkowników i kierowców, co przyczyniło się do wzrostu zaufania do platformy. Recenzje i system ocen pomogły w zwiększeniu jakości obsługi. Po potwierdzeniu, że ich pomysł działa, Uber stopniowo rozszerzał swoją ofertę o różne usługi, takie jak UberX, UberBLACK, UberPOOL i wiele innych. To pozwoliło na dostosowanie oferty do różnych potrzeb i preferencji klientów. Uber kontynuowało ekspansję, dodając nowe lokalizacje i rozszerzając swoją obecność na całym świecie.

Airbnb

Airbnb to platforma umożliwiająca wynajem krótkoterminowych noclegów i zakwaterowań przez osoby prywatne. Platforma została założona w 2008 roku przez Briana Chesky'ego i Joe Gebbię, którzy zauważyli, że w czasie dużych wydarzeń, takich jak konferencje czy imprezy sportowe, hotele często były pełne, a dostępność zakwaterowania była ograniczona. Ich pierwotna koncepcja polegała na tym, aby umożliwić ludziom wynajmowanie własnych pomieszczeń, by zaspokoić zapotrzebowanie na zakwaterowanie w takich okolicznościach.

Airbnb stworzyło bardzo prosty MVP, które polegało na stronie internetowej, gdzie użytkownicy mogli opublikować ogłoszenia swoich dostępnych miejsc do wynajęcia oraz przeglądać oferty innych użytkowników. Założyciele Airbnb sami udawali się do mieszkań w Nowym Jorku, by zrobić zdjęcia i pomóc w przygotowaniu pierwszych ofert. Dzięki temu mogli zobaczyć, czy pomysł na wynajmowanie miejsc od prywatnych osób działa w praktyce.

Airbnb początkowo skupiało się na budowaniu społeczności użytkowników, aby zwiększyć zaufanie między wynajmującymi i najemnikami. Takie rozwiązanie okazało się "strzałem w dziesiątkę" i założyciele zaczęli stopniowo rozszerzać ofertę o nowe funkcje, takie jak opcje rezerwacji online i system recenzji. Te funkcje pomogły w zwiększeniu komfortu korzystania z platformy i zbudowaniu zaufania użytkowników. Po udanym starcie, Airbnb kontynuowało ekspansję, dodając nowe lokalizacje i typy zakwaterowania, takie jak apartamenty, domy wakacyjne i wiele innych.

Minimum Viable Product - Podsumowanie

W dzisiejszym biznesie innowacyjność i szybkość wprowadzenia produktów na rynek są kluczowe. Osiągnięcie tych korzyści i optymalne wykorzystanie zasobów nie jest jednak proste, nawet gdy przeprowadzimy szereg badań. Dlatego też dużą popularnością cieszy się koncepcja Erica Riesa tzw. Minimum Viable Product, która pozwala na minimalizację ryzyka i pozyskanie wartościowych danych na wczesnym etapie tworzenia produktu lub usługi.

Aby docenić istotę tworzenia produktów o kluczowych funkcjonalnościach, wystarczy spojrzeć na sukcesy firm takich jak Spotify, Uber i Airbnb, które pokazują, jak skutecznie można wykorzystać założenia strategii. Zarówno dla nich, jak i wielu współczesnych firm, MVP należy do jednych z najlepszych narzędzi, pozwalających na przetestowanie pomysłów na biznes, zrozumienie potrzeb użytkowników i dostosowanie oferty do zmieniającego się środowiska.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy