Product Discovery - 6 wybranych technik odkrywania produktu

Proces Product Discovery - techniki odkrywania produktu

Product discovery to niezwykle istotny proces, który pozwala zespołom produktowym na zrozumienie, jakie są rzeczywiste potrzeby i oczekiwania ich użytkowników. Jest to niezbędne do tworzenia produktów, które nie tylko spełniają te potrzeby, ale także dostarczają wartość zarówno dla użytkowników, jak i dla firmy. W tym procesie zespoły produktowe korzystają z różnych technik i metod, aby zbadać, zrozumieć i zdefiniować, co ich użytkownicy naprawdę potrzebują i oczekują od produktu.

Odkrywanie produktu to nie tylko kwestia zrozumienia, czego potrzebują użytkownicy. Chodzi również o zrozumienie, jakie są ich punkty bólowe, jakie problemy próbują rozwiązać i jakie są ich oczekiwania wobec produktu. To wszystko pomaga w tworzeniu produktów, które są nie tylko użyteczne, ale także atrakcyjne i satysfakcjonujące dla użytkowników.

W tym artykule omówimy sześć kluczowych technik, wykorzystywanych w procesie product discovery które mogą pomóc zainteresowanym w tworzeniu produktów zorientowanych na użytkownika. Te techniki obejmują wywiady z klientami, analizę produktu i konkurencji, technikę pięciu 'dlaczego', burzę mózgów, techniki priorytetyzacji, prototypowanie i testowanie użyteczności. Każda z tych technik ma swoje unikalne zalety i może przynieść różne korzyści dla procesu product discovery.

Zrozumienie i zastosowanie tych technik może wspomagać proces tworzeniu produktów, które naprawdę spełniają potrzeby użytkowników. Może również pomóc w budowaniu konkurencyjności na rynku, dostarczając wartość dla firmy i odbiorców, przyczyniając się do osiągania długoterminowego sukcesu.

Zrozumienie potrzeb użytkowników

Pierwszym istotnym elementem w product discovery jest zrozumienie potrzeb użytkowników. Bez tego zrozumienia, trudno jest tworzyć produkty, które są naprawdę użyteczne i wartościowe dla użytkowników. Ale jak można zrozumieć potrzeby użytkowników? Istnieje kilka technik, które mogą pomóc w tym procesie.

Jednym z najważniejszych aspektów zrozumienia potrzeb użytkowników jest empatia. Empatia pozwala nam zrozumieć, jakie są punkty bólowe użytkowników, jakie problemy próbują rozwiązać i jakie są ich oczekiwania wobec produktu. Możemy to osiągnąć poprzez bezpośrednią interakcję z użytkownikami, obserwację ich zachowań i słuchanie ich opinii i doświadczeń.

Innym kluczowym elementem zrozumienia potrzeb użytkowników jest badanie rynku. Badanie rynku pozwala nam zrozumieć, jakie są trendy na rynku, jakie są potrzeby i oczekiwania użytkowników i jakie są możliwości dla naszego produktu. Możemy to osiągnąć poprzez analizę danych rynkowych, badania konkurencji i analizę trendów.

Kolejnym ważnym elementem zrozumienia potrzeb użytkowników jest analiza danych użytkowników. Pozwala nam ona zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszego produktu, jakie są ich zachowania i preferencje i jakie są ich oczekiwania. Możemy to osiągnąć poprzez obserwację informacji zebranych o naszym produkcie, badania użytkowników i analizę danych z innych źródeł.

Bez zrozumienia potrzeb, trudno jest tworzyć produkty, które są naprawdę użyteczne i wartościowe dla użytkowników. Dlatego ważne jest, aby zespół poświęcił czas i wysiłek na zrozumienie potrzeb swoich użytkowników, zanim zaczną tworzyć nowe rozwiązania.

Technika: Wywiady z użytkownikami

Product discovery - wywiady z użytkownikami
Sprawdź dzego oczekują Twoi użytkownicy. Przeprowadź z nimi odpowiednie badania.

Prowadzenie wywiadu z odbiorcami rozwiązania to jedna z podstawowych technik product discovery. Pozwala ona zespołom produktowym na bezpośrednie zrozumienie potrzeb, oczekiwań i punktów bólowych użytkowników. Wywiady te mogą dostarczyć cennych informacji, które mogą pomóc w tworzeniu produktów, które naprawdę spełniają potrzeby użytkowników.

Przeprowadzanie wywiadów z klientami nie jest jednak łatwym zadaniem. Wymaga to umiejętności, przygotowania i praktyki. Przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą pomóc w przeprowadzaniu efektywnych wywiadów z klientami:

 1. Przygotuj się: Przed przeprowadzeniem wywiadu, upewnij się, że dobrze się przygotowałeś. Zrozum, kogo będziesz przepytywać, jakie są ich potrzeby i oczekiwania, i jakie pytania chcesz zadać.
 2. Zadawaj otwarte pytania: Otwarte pytania pozwalają klientom na swobodne wyrażanie swoich myśli i doświadczeń. Unikaj pytań zamkniętych, które mogą ograniczyć odpowiedzi klientów.
 3. Słuchaj uważnie: Podczas wywiadu należy uważnie słuchać klientów. Nie przerywaj, nie oceniaj i nie próbuj wpływać na ich odpowiedzi. Twoim celem jest zrozumienie ich doświadczeń, a nie wpływanie na nie.
 4. Dokumentuj: Upewnij się, że dokumentujesz wszystko, co mówią klienci. Te informacje będą niezwykle cenne podczas analizy i interpretacji wyników wywiadu.
 5. Analizuj i interpretuj: Po przeprowadzeniu wywiadu należy przeanalizować i zinterpretować wyniki. Szukaj wzorców, tematów i wglądów, które mogą pomóc Ci zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów.

Kiedy warto przeprowadzać wywiady z użytkownikami?

 1. Wywiady są szczególnie wartościowe w kilku kluczowych momentach procesu tworzenia produktu. Przede wszystkim, są one niezastąpione na początkowym etapie, kiedy zespół próbuje zrozumieć, jakie są rzeczywiste potrzeby i oczekiwania użytkowników. Bezpośrednia rozmowa z klientami może dostarczyć wglądów, których nie można uzyskać w żaden inny sposób.
 2. Ponadto są niezwykle przydatne podczas procesu iteracji. Kiedy produkt jest już na rynku, bezpośrednia rozmowa z użytkownikami może pomóc zrozumieć, jak jest używany, jakie problemy napotykają użytkownicy i jakie funkcje mogą wymagać poprawy. Wywiady te mogą dostarczyć bezcennych informacji, które mogą pomóc w ciągłym doskonaleniu.
 3. Wreszcie są niezbędne, gdy zespół produktowy rozważa wprowadzenie istotnych zmian w produkcie. Zrozumienie, jak te zmiany mogą wpłynąć na użytkowników, jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji. Bezpośrednia rozmowa z użytkownikami może dostarczyć wglądów, które pomogą zrozumieć potencjalne konsekwencje tych zmian.

Po przeprowadzeniu wywiadu, ważne jest, aby przeanalizować i zinterpretować wyniki. Szukaj wzorców, tematów i wglądów, które mogą pomóc Ci zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów. Ale analiza i interpretacja wyników wywiadu mogą być trudne i wymagać umiejętności i doświadczenia.

Mimo tych wyzwań, wywiady z klientami to potężne narzędzie, które może pomóc w tworzeniu produktów, które naprawdę spełniają potrzeby użytkowników. Ale jak każde narzędzie, wymaga ono umiejętności, praktyki i cierpliwości, aby je skutecznie wykorzystać.

Technika: Analiza produktu i konkurencji

Analiza produktu i konkurencji
Analizuj produkt i konkurencję, to obecnie standard i dobry wstęp do projektu

Analiza produktu i konkurencji to kolejna bardzo ważna część tworzenia owoców naszej pracy. Pozwala ona na zrozumienie, jak dane rozwiązanie wypada na tle innych produktów na rynku, jakie są jego mocne i słabe strony, i jakie są możliwości na przyszłość.

Analiza produktu - przykładowe techniki

Analiza ta polega na szczegółowym zbadaniu własnego produktu, aby zrozumieć, jakie są jego kluczowe funkcje, jakie problemy rozwiązuje dla użytkowników i jakie są jego mocne i słabe strony. Może ona pomóc zrozumieć, jakie aspekty są najbardziej wartościowe dla użytkowników, które aspekty mogą wymagać poprawy i jakie są możliwości na przyszłość.

Podczas analizy produktu, trzy techniki mogą okazać się szczególnie przydatne:

 1. Analiza SWOT: Technika ta polega na identyfikacji mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, które mogą wpłynąć na jego przyszłość. Aby przeprowadzić analizę SWOT, zespół powinien zidentyfikować kluczowe funkcje produktu, jakie problemy rozwiązuje dla użytkowników, jakie są jego unikalne cechy, a także jakie aspekty mogą wymagać poprawy. Następnie, zespół powinien zidentyfikować potencjalne szanse i zagrożenia, które mogą wpłynąć na produkt w przyszłości.
 2. Testy użyteczności: Testy użyteczności pozwalają na zrozumienie, jak użytkownicy korzystają ze zbudowanych rozwiązań i jakie problemy mogą napotkać. Aby przeprowadzić testy użyteczności, zespół powinien zaprosić grupę użytkowników do korzystania z przygotowanego rozwiązania, a następnie obserwować ich zachowania, zadawać pytania i zbierać informacje zwrotne.
 3. Analiza funkcjonalna: Ta technika polega na szczegółowym badaniu funkcji i możliwości produktu. Zespół powinien dokładnie przeanalizować każdą funkcję produktu, zrozumieć, jak przyczynia się ona do ogólnej wartości i jak jest postrzegana przez użytkowników. To może pomóc zrozumieć, które funkcje są najbardziej wartościowe dla użytkowników, a które mogą wymagać poprawy lub dalszego rozwoju.

Analiza konkurencji - przykładowe techniki

Analiza konkurencji polega natomiast na zbadaniu produktów konkurencji. Ta analiza może pomóc w zrozumieniu czy występują unikalne cechy przedstawianej przez nas propozycji, jakie są potencjalne zagrożenia ze strony konkurencji i jakie potencjał można wykorzystać w przyszłości.

Podczas analizy konkurencji, trzy techniki mogą okazać się szczególnie przydatne:

 1. Analiza porównawcza: Ta technika polega na porównaniu własnego produktu z produktami konkurencji pod względem kluczowych funkcji, cen, strategii marketingowych i innych istotnych aspektów. Aby przeprowadzić analizę porównawczą, zespół powinien zidentyfikować głównych konkurentów, zrozumieć, jakie są ich kluczowe funkcje i jakie są ich mocne i słabe strony.
 2. Analiza trendów rynkowych: Ta technika polega na zrozumieniu, jakie są obecne i przyszłe trendy na rynku, które mogą wpłynąć na budowane rozwiązanie i jego konkurencję. Aby przeprowadzić analizę trendów rynkowych, zespół powinien monitorować rynek, śledzić najnowsze wiadomości i raporty branżowe, a także analizować dane rynkowe.
 3. Analiza pozycjonowania: Ta technika polega na zrozumieniu, jak produkt jest postrzegany w porównaniu do konkurencji. Zespół powinien zidentyfikować unikalne cechy i wartości, które wyróżniają ich produkt na tle konkurencji, a także zrozumieć, jakie są kluczowe czynniki, które wpływają na decyzje klientów o wyborze jednego produktu nad innym.

Kiedy warto przeprowadzać analizę produktu i konkurencji?

Dobór odpowiednich technik analizy jest zdecydowanie indywidualnym zagadnieniem, które zależy od specyfiki danego produktu, rynku, na którym działa, a także celów i strategii firmy. W InterSynergy, jako profesjonalny software house, doskonale rozumiemy tę złożoność i pracujemy razem z naszymi klientami, aby zidentyfikować najbardziej odpowiednie i wartościowe metody analizy dla ich konkretnych potrzeb.

Podczas wyboru technik analizy, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim, techniki te powinny być dostosowane do właściwości produktu i rynku. Niektóre techniki mogą być bardziej odpowiednie dla produktów B2B, podczas gdy inne mogą być lepsze dla produktów B2C. Ponadto, techniki te powinny być dostosowane do celów i strategii firmy. Na przykład, jeśli firma planuje wprowadzić na rynek nowy produkt, analiza konkurencji może być szczególnie wartościowa.

Technika: Metoda 5W - 5 Whys - Pięć razy, dlaczego.

Technika 5W - pomocna metoda w product discovery
Dlaczego, pięć razy, dlaczego?

Technika pięciu 'dlaczego' to metoda, która pomaga dotrzeć do korzenia problemu poprzez zadawanie pytania 'dlaczego' pięć razy. Została ona po raz pierwszy wprowadzona przez Toyotę w procesie produkcji, aby zidentyfikować prawdziwe przyczyny problemów. W kontekście product discovery, technika ta pomaga skupić się na prawdziwym problemie i opracować hipotezę, która może być rozwiązana w sposób całościowy, zamiast spełniać indywidualne prośby o funkcje bez jasnej, ogólnej wizji produktu.

Przykładem zastosowania techniki pięciu 'dlaczego' może być sytuacja, gdy użytkownicy skarżą się na to, że aplikacja jest zbyt wolna. W takim przypadku, zespół produktowy może zadać następujące pytania:

 1. Dlaczego? Aplikacja jest wolna podczas szczytu użytkowania.
 2. Dlaczego? Serwery nie są w stanie obsłużyć tak dużej liczby użytkowników.
 3. Dlaczego? Nasza infrastruktura nie jest skalowalna.
 4. Dlaczego? Nie przewidzieliśmy tak szybkiego wzrostu liczby użytkowników.
 5. Dlaczego? Nasze prognozy były błędne.

Z prośby o poprawę wydajności, zespół produktowy może dotrzeć do znacznie ważniejszego pytania do odpowiedzenia: czy nasza infrastruktura jest gotowa na przyszły wzrost? To mogłoby stanowić podstawę dobrej hipotezy i nawet prowadzić do rozwoju całkowicie nowej części naszego produktu.

Przechodząc przez pięć "dlaczego" jako zespół, dochodzimy do wzajemnego zrozumienia, jakie pytanie musimy odpowiedzieć i jaka jest najlepsza metoda na odpowiedzenie na nie. Pozwala nam to w pełni wykorzystać badanie dla pytań, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi i nie mogą być one odpowiedziane przez produkt lub naukę danych.

Technika pięciu 'dlaczego' powinna być stosowana podczas etapu decydowania i definiowania, aby zbliżyć się do hipotezy i sformułowania problemu, który można dalej testować za pomocą innych metod. Implementuj tę technikę za każdym razem, gdy priorytetujesz funkcje, wprowadzasz zmiany lub myślisz o tym, co jest naprawdę ważne dla Twojego użytkownika.

Technika: Burza mózgów. Twórcza siła zespołu.

Burza mózgów to jeden z bardzo istotnych procesów product discovery
Twórcza siła w zespole tkwi w kreatywnym jej wykorzystaniu.

Burza mózgów to technika, która jest znana i stosowana na całym świecie. Jej początki sięgają lat 50-tych XX wieku, kiedy to Alex Faickney Osborn, współzałożyciel agencji reklamowej BBDO, zaproponował tę metodę jako sposób na stymulowanie kreatywności i generowanie nowych pomysłów. Od tamtej pory burza mózgów stała się jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w procesie product discovery. Występuje ona również jako element generowania pomysłów w procesie Design Thinking.

Burza mózgów polega na zebraniu zespołu i kluczowych interesariuszy, przekazaniu celu sesji i omówieniu problemu, który ma zostać rozwiązany. Następnie daje się zespołowi czas na nieprzerwane myślenie i notowanie pomysłów. Sesje burzy mózgów zwykle kończą się rundą dzielenia się pomysłami. Zauważysz prawdopodobnie powtarzające się tematy między pomysłami. Grupuj podobne notatki, aż uzyskasz listę potencjalnych rozwiązań. Wyróżnij te, które są zgodne z modelem biznesowym i będą miały największy wpływ na kluczowe wskaźniki.

Burza mózgów to technika, która ma wiele zalet. Po pierwsze, jest to doskonały sposób na generowanie dużej liczby pomysłów w krótkim czasie. Po drugie, burza mózgów promuje kreatywność i innowacyjność, umożliwiając uczestnikom swobodne myślenie i dzielenie się pomysłami bez obaw o krytykę. Po trzecie, burza mózgów może pomóc w zidentyfikowaniu nowych perspektyw i podejść do problemu, które mogłyby zostać pominięte w bardziej formalnym procesie decyzyjnym. To również proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i prowadzenia.

Przed rozpoczęciem sesji burzy mózgów, ważne jest, aby zdefiniować problem, który ma zostać rozwiązany, oraz ustalić jasne cele. Podczas realizacji tego procesu, ważne jest, aby zapewnić otwarte i wspierające środowisko, które zachęca do dzielenia się pomysłami. Po zgromadzeniu pomysłów, warto je ocenić i zdecydować, czy będą dalej rozwijane.

Jednak burza mózgów nie jest pozbawiona wad. Czasami może prowadzić do dominacji przez niektóre osoby, podczas gdy inni mogą czuć się niekomfortowo dzieląc się swoimi pomysłami w grupie. Ponadto, pomysły generowane podczas burzy mózgów mogą nie zawsze być praktyczne lub wykonalne. Dlatego ważne jest, aby po sesji burzy mózgów dokonać krytycznej oceny i selekcji pomysłów.

Kiedy warto przeprowadzić burzę mózgów?

Technika ta jest szczególnie przydatna, gdy stajemy przed nowym wyzwaniem lub problemem, który wymaga świeżego podejścia. Może to być na przykład rozwój nowego rozwiązania, wprowadzenie zmian do istniejącego produktu, czy poszukiwanie rozwiązań dla konkretnego problemu klienta. W takich sytuacjach, burza mózgów może dostarczyć cenne pomysły i perspektywy, które mogą prowadzić do innowacyjnych rozwiązań.

W InterSynergy, znamy moc burzy mózgów i regularnie ją wykorzystujemy, a nawet staramy się wykorzystywać inną podobną technikę: "odwróconej burzy mózgów". Wierzymy, że nasz zespół jest naszym największym atutem, a w szczególności jego umiejętność stosowania różnych kreatywnych metod i sposobów na wykorzystanie tej siły. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczać naszym klientom innowacyjne rozwiązania, które spełniają ich potrzeby i przewyższają oczekiwania.

Techniki Priorytetyzacji - Decyduj, co zrobić najpierw...

Priorytety w procesie product discovery
Jak zdecydować co jest najważniejsze i czym się zająć?

Priorytetyzacja jest procesem, który pomaga zespołom skupić się na najważniejszych elementach projektu. Bez odpowiedniej priorytetyzacji, osoby pracujące nad produktem mogą spędzać zbyt dużo czasu na zadaniach, które nie przynoszą dużego wpływu na cel projektu. Dlatego priorytetyzacja jest niezbędna do skutecznego zarządzania produktem.

Jednak priorytetyzacja nie jest łatwa. Wymaga zrozumienia celów projektu, potrzeb użytkowników i ograniczeń zasobów. Dlatego istotne jest, aby znać i stosować różne techniki priorytetyzacji, które mogą pomóc w tym procesie. Istnieje wiele ram, które mogą pomóc nam w właściwym ustaleniu priorytetów. Oto dwie, które najczęściej stosujemy:

 1. Szablon MoSCoW: Ten szablon pozwala nam sklasyfikować funkcje lub zmiany, przypisując im jeden z czterech poziomów priorytetu - must-haves (rzeczy, które muszą być), should-haves (rzeczy, które powinny być), could-haves (rzeczy, które mogą być) i won't-haves (rzeczy, które nie będą).
 2. Model Kano: Ten model pozwala nam identyfikować i ustalać priorytety funkcji produktu na podstawie ich wpływu na satysfakcję klienta. Funkcje są kategoryzowane na pięć grup - must be (muszą być), one-dimensional (jednowymiarowe), attractive (atrakcyjne), indifferent (obojętne) i reverse (odwrotne).

Każda z tych technik ma swoje mocne i słabe strony, a ich skuteczność może zależeć od specyfiki projektu. Dlatego ważne jest, aby znać różne techniki priorytetyzacji i umieć je stosować w odpowiednich sytuacjach. W zależności od celu przeprowadzania procesu product discovery, nie zawsze potrzeba tak skomplikowanych ram priorytetyzacji. Można również kontynuować rozwój, używając prostej techniki do oceny potencjalnych rozwiązań pod względem wykonalności i opłacalności, takiej jak:

 1. Macierz wartości vs. złożoności: Która przedstawia wykres z przewidywaną 'wartością' dla odbiorców na jednej osi i 'złożonością' budowy na drugiej. Pomaga ona oddzielić szybkie do wdrożenia realizacje przynoszące wartość, od większych projektów rozwojowych.
 2. Ramy ICE: W tym przypadku ocenia się każde rozwiązanie w następujących kategoriach:
  • Wpływ (I - Impact) - odnosi się do oceny, jak duże jest znaczenie lub wpływ danego problemu na organizację lub inne zainteresowane strony.
  • Pewność (C - Confidence) - odnosi się do pewności, jaką mamy co do możliwości rozwiązania problemu i osiągnięcia zamierzonych rezultatów.
  • Łatwość (E - Ease) - dotyczy łatwości wdrożenia rozwiązania i wykonania niezbędnych działań.

Podczas korzystania z ICE, problem lub zadanie jest oceniane na podstawie każdej z tych trzech składowych. Punkty są przyznawane w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niski wpływ, pewność lub łatwość, a 10 - wysoki wpływ, pewność lub łatwość. Następnie punkty są sumowane dla każdej kategorii, a zadania lub problemy są porównywane na podstawie wyników ICE, aby ustalić priorytety i skoncentrować się na tych, które mają największe szanse na sukces przy relatywnie niewielkim nakładzie.

Kolejnym aspektem priorytetyzacji jest zrozumienie, że nie wszystkie funkcje są równie cenne dla wszystkich użytkowników, wystarczy zdecydować o wyborze tych najistotniejszych dla grupy docelowej produktu. Priorytety mogą również zmieniać się w miarę rozwoju. Co było istotne na początku cyklu życia, może nie być już tak ważne później. Z tego powodu warto regularnie przeglądać i aktualizować swoje priorytety, aby upewnić się, że nadal są one zgodne z celami Twojego produktu i potrzebami użytkowników.

Kiedy używać technik priorytetyzacji?

Chociaż te techniki są najczęściej używane podczas ideacji i priorytetyzacji, powinieneś nauczyć się, jak kategoryzować swoją pracę według pilności i ważności na każdym etapie product discovery. Na przykład, jest przydatne wiedzieć, jak priorytetyzować pytania do zadania użytkownikom podczas wywiadów, na wypadek, gdyby zabrakło czasu.

Priorytetyzacja nie jest jednorazowym zadaniem. To ciągły proces, który wymaga regularnej oceny i dostosowywania. Dlatego należy rozważyć budowanie odpowiedniej kultury priorytetyzacji w swoim zespole, gdzie każda osoba rozumie, jak istotne jest skupienie się na najważniejszych zadaniach, a nie tylko na tych, które są najłatwiejsze do wykonania.

Technika: Prototypowanie i testowanie użyteczności

Product discovery - prototypowanie
Zbadaj czego oczekują Twoi użytkownicy.

Prototypowanie zaczyna się od stworzenia wstępnego modelu, który nie jest jeszcze doskonale zaprojektowany i rozwinięty. Celem tego procesu jest potwierdzenie hipotezy zanim rozpocznie się proces rozwoju.

Im szybciej i prościej można zbudować prototyp, tym lepiej. Może on przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb. Może to być szkic na papierze, model o niskiej wierności, czy nawet interaktywna makieta, którą prezentuje całą funkcjonalność lub istotną część produktu. Kluczowe jest to, że tak przygotowany model powinien być łatwy do modyfikacji, iteracji lub porzucenia, jeśli jest to konieczne, na podstawie opinii klientów.

Prototypowanie pozwala na wprowadzenie wszystkich wymaganych zmian, zanim wydasz pieniądze na faktyczne rozwinięcie rozwiązania. Należy wykorzystać tę cechę i starać się szybko wykorzystywać wyniki testowania, aby zidentyfikować, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z wczesną wersją Twojego produktu.

Testowanie użyteczności to metoda oceny, jak łatwo użytkownicy mogą korzystać z Twojego produktu lub strony internetowej. Podczas testu użyteczności, przedstaw użytkownikom scenariusze testowe i zadania, które muszą wykonać na Twojej platformie. Zebranie wniosków na podstawie zachowań i komentarzy pozwoli Ci wprowadzić ulepszenia w zakresie użyteczności.

Kiedy przeprowadzać prototypowanie i testowanie?

Najlepiej jest, gdy testy użyteczności są przeprowadzane każdorazowo podczas kolejnej iteracji, tzn. za każdym razem, gdy wprowadzasz nowy produkt lub funkcję, lub wprowadzasz zmiany w projekcie. Dobrą praktyką jest również regularne przeprowadzanie testów użyteczności jako część ciągłego procesu product discovery.

Jak kontynuować odkrywanie produktu?

Product discovery - co dalej - jak odkrywać produkt?
Product discovery, wdrażam techniki i co dalej?

Product discovery to proces, który nie kończy się po wprowadzeniu produktu na rynek. Wręcz przeciwnie, jest to cykl, który powtarza się lub przeskakuje między fazami w zależności od potrzeb badawczych. Dzięki temu, efekt końcowy jest stale udoskonalany przez autentyczne spostrzeżenia użytkowników na każdym etapie.

Właściwe techniki product discovery mogą pomóc Ci pozostać zorientowanym na użytkownika na różnych etapach cyklu życia produktu. Pamiętaj, aby korzystać z metod, które są zgodne z Twoimi celami badawczymi i biznesowymi. Najlepsze propozycje, niezaskakująco, to te, które rozwiązują problemy użytkowników. Dlatego warto wykorzystać wywiady z klientami, różnego rodzaju analizy, aby zidentyfikować punkty bólu (czyli wszystkiego tego co może drażnić odbiorców). Określ przyczynę problemów za pomocą techniki pięciu "dlaczego", przeprowadź burzę mózgów i ustal priorytety, aby nakreślić hipotezę, a następnie stwórz prototyp i przeprowadź testy użyteczności, aby sprawdzić, czy Twój produkt odpowiada na hipotezę i czy faktycznie jest łatwy w użyciu.

Wbuduj te kroki i techniki w swoje działania. Pamiętaj, że product discovery to nie tylko jednorazowy proces, ale ciągłe działanie, które powinno być integralną częścią Twojej strategii. Dzięki temu będziesz mógł stale dostosowywać swój produkt do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników, co w rezultacie przyniesie Ci sukces na rynku.

W InterSynergy, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy naszym Klientom we wdrażaniu właściwych procesów. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam dostosować odpowiednie etapy do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając najwyższą skuteczność. Czy jesteś gotowy do rozpoczęcia swojej podróży? Skontaktuj się z nami w InterSynergy, a my pomożemy Ci doskonalić Twój produkt krok po kroku, dostarczając Ci niezbędnych narzędzi i wsparcia.

Źródła:

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy