Modele współpracy w software house | Fixed Price czy Time and Materials

Modele współpracy w software house | Fixed Price czy Time and Materials

27 listopada 2023

Landing page, aplikacje internetowe czy platformy e-commerce to elementy bez których współczesny biznes właściwie nie istnieje w przestrzeni wirtualnej. Dlatego też wiele przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing i skorzystanie ze wsparcia firmy zewnętrznej, aby zyskać gwarancję profesjonalnej realizacji konkretnych zadań.

Wybór odpowiedniego partnera do rozwoju oprogramowania może stanowić kluczowy czynnik sukcesu dla wielu przedsiębiorstw. Jednak aby taka współpraca była efektywna, warto zrozumieć różne modele współpracy dostępne na rynku. W tym artykule omówimy, dlaczego warto znać te modele i jak mogą one pomóc w realizacji projektów informatycznych.

Współpraca z software housem - umowa Time and Materials vs Fixed Price

Przed rozpoczęciem współpracy z software housem istnieje wiele ważnych kroków wstępnych, które warto podjąć, aby zapewnić sukces Twojego projektu i zminimalizować ryzyka. Ważne, aby już na początku współpracy jasno określić cele projektu, priorytety i oczekiwane wyniki. Im dokładniejsze i bardziej szczegółowe będą te informacje, tym łatwiej będzie firmie informatycznej dostosować się do Twoich potrzeb.

Warto także zastanowić się nad harmonogramem prac, środkami przeznaczonymi na projekt i narzędziami, które chcesz wykorzystać. Wszystkie te informacje pomogą Wam wybrać odpowiedni model współpracy. Dbałość o te aspekty pomaga uniknąć nieporozumień, zwiększa efektywność projektu i zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu współpracy.

Poznaj modele współpracy z software housem

Znajomość modeli współpracy pozwala lepiej dostosować proces tworzenia oprogramowania dedykowanego do konkretnych potrzeb projektu. Daje to kontrolę nad kosztami i budżetem, umożliwia elastyczność w zarządzaniu projektem oraz pozwala budować zespół projektowy z najlepszymi specjalistami. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą osiągnąć lepsze wyniki w realizacji swoich projektów informatycznych i oszczędzić czas oraz zasoby. Warto zrozumieć specyfikacje obydwu modeli i wybrać ten, który pozwoli dostawcy wykonać oczekiwany produkt końcowy.

Umowa Fixed Price

Jednym z najpopularniejszych jest model Fixed Price. Ten model jest często wybierany przez firmy i przedsiębiorstwa, które chcą jasno określić koszty projektu i mieć pełną kontrolę nad budżetem.

Czym jest model Fixed Price?

Model Fixed Price polega na tym, że przed rozpoczęciem projektu ustala się ściśle określoną stawkę rozliczenia za cały zakres prac. Oznacza to, że klient i firma informatyczna uzgadniają konkretną kwotę, którą klient zapłaci za dostarczenie określonego produktu lub usługi. To oznacza, że niezależnie od tego, ile godzin pracy zostanie poświęcone na projekt, koszty nie ulegają zmianie.

Zalety modelu Fixed Price

Jedną z głównych zalet modelu Fixed Price jest to, że zleceniodawca na początku projektu zna koszty, które nie ulegają zmianie, co ułatwia planowanie finansowe. Dla klienta, model Fixed Price oznacza przeniesieni większej części ryzyka na firmę informatyczną, która ponosi odpowiedzialność za dostarczenie produktu lub usługi w określonym zakresie i terminie. Jeśli projekt przekracza budżet lub opóźnia się, to koszty są wciąż na poziomie ustalonej ceny. Model Fixed Price sprzyja także jasno zdefiniowanemu zakresowi prac. To oznacza, że klient i firma informatyczna muszą dokładnie określić, co jest oczekiwane od projektu, co pomaga unikać nieporozumień. To ułatwia monitorowanie postępów i wyników projektu.

Wyzwania modelu Fixed Price

Model Fixed Price wydaje się dobry wyborem, gdy dokładnie znasz wszystkie składowe projektu i chcesz ściśle trzymać się wcześniej ustalonych wymagań. W praktyce stosowaniu tego modelu podczas procesu software development może okazać się problematyczny. Dlaczego tak się dzieje? Oprogramowanie jest produktem, który stale się rozwija, dlatego często w fazie tworzenia i testowania warto być otwartym na dokonywanie modyfikacji i dodanie nowych funkcjonalności. W takim przypadku model Fixed Price może okazać się niewystarczająco elastyczny i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Samo przygotowanie do wdrożenia projektu również są czasochłonne, ponieważ klient powinien już na początku określić wymagania dotyczące poszczególnych funkcjonalności, budżet oraz harmonogram. Jeśli zakres prac nie zostanie odpowiednio oszacowany i nie uwzględnione zostaną ewentualne zmiany, projekt może przekroczyć zakładany budżet i termin. Model Fixed Price wymaga także dokładnej dokumentacji projektu, aby uniknąć nieporozumień. To może wymagać kolejnego nakładu pracy na etapie planowania.

Podsumowując, model Fixed Price jest często wybierany ze względu na swoją przejrzystość i minimalizację ryzyka finansowego. Jednak aby z niego skorzystać, niezbędne jest dokładne oszacowanie kosztów i odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej. Dla projektów o klarownych wymaganiach i ograniczonym zakresie jest to zwykle dobry wybór, jednak w przypadku bardziej dynamicznych i zmiennych projektów, inne modele współpracy mogą być bardziej odpowiednie. Ważne jest zrozumienie zarówno zalet, jak i wyzwań modelu Fixed Price przed rozpoczęciem współpracy z firmą informatyczną.

Modele współpracy w IT : Fixed-Price, a Time & Material
Modele współpracy w IT : Fixed-Price, a Time & Material

Umowa Time and Materials

Alternatywnym modelem współpracy jest model Time and Materials (T&M). Ten elastyczny model współpracy pozwala na dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb i warunków, co może być szczególnie korzystne w dziedzinie informatyki.

Czym jest model Time and Materials?

Model Time and Materials opiera się na tym, że klient płaci za faktyczną ilość godzin pracy i zużywane materiały, takie jak licencje oprogramowania czy usługi hostingowe. W przeciwieństwie do modelu Fixed Price, w T&M nie jest ustalona stała cena za cały projekt. Koszty projektu zależą od ilości pracy i materiałów zużytych w trakcie realizacji. Częstą praktyką jest rozwijanie projektu za pomocą sprintów, które pozwalają informować o postępach i pokazać pracę wykonaną w czasie kolejnych iteracji. Podczas tzw. sprint review, projekt jest oceniany przez pryzmat wcześniej ustalonych celów, dzięki czemu każda osoba wie o postępach pracy i może decydować jakie kolejne kroki warto podjąć.

Zalety modelu Time and Materials

Jedną z głównych zalet modelu Time and Materials jest jego elastyczność. Model ten doskonale sprawdza się w projektach, w których wymagania nie są do końca jasne lub mogą ulec zmianie w trakcie realizacji. Pozwala na dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb. Umożliwia także klientowi pełną kontrolę nad projektem, ponieważ może monitorować postępy, kierować pracami i wprowadzać zmiany w miarę potrzeb. To pozwala na dostarczenie dokładnie tego, czego klient oczekuje.

Model Time and Materials umożliwia także szybkie rozpoczęcie projektu, ponieważ nie trzeba tracić czasu na dokładne oszacowanie kosztów i zakresu prac. To jest szczególnie przydatne, gdy projekt wymaga natychmiastowej reakcji. Ważnym aspektem, który często budzi obawy przed podjęciem współpracy są koszty. Zleceniodawcy często boją się dodatkowych kosztów lub trudności z oszacowaniem wartości projektu. W istocie jednak model Time and Materials pozwala na pełną transparentność kosztów, ponieważ klient płaci tylko za to, co jest rzeczywiście wykonywane. Nie ma ukrytych opłat ani dodatkowych kosztów, a to sprawia, że budżet jest łatwy do kontrolowania.

Spójrzmy jednak na to przez pryzmat dodatkowych kosztów. Popularną praktyką podczas stosowania metody Fixed Price jest uwzględnianie pewnego zapasu finansowego na wypadek nieprzewidzianych komplikacji czy dodatkowych zasobów. Dlatego też jeżeli podczas tworzenia aplikacji webowych lub serwisów internetowych nie jesteś pewien wszystkich funkcjonalności projektu, warto wybrać rozwiązanie, które pozwoli ci na większą elastyczność i zwinne zarządzanie.

Wyzwania modelu Time and Materials

Model T&M wymaga dokładnego zarządzania projektem, aby uniknąć ryzyka wydłużenia, co może wpłynąć na koszty i terminy. W tym celu klient musi znać zużycie godzin pracy i materiałów. W tym celu warto przeprowadzać wcześniej wspomniane sprint review, a także poświęcić chwilę na analitykę i sprawdzenie postępów prac.

Podsumowując, model Time and Materials jest doskonałym rozwiązaniem dla projektów, które wymagają elastyczności i dostosowywania się do zmieniających się warunków. Pozwala klientowi na pełną kontrolę nad projektem i szybkie rozpoczęcie prac. Jednak, aby z niego skorzystać, klient musi dokładnie zarządzać projektem, monitorować koszty i dbać o efektywną komunikację.

Który model współpracy z software house wybrać?

Decydując się na współpracę z firmą informatyczną w celu realizacji projektu, kluczowe jest wybranie odpowiedniego modelu współpracy. Poznałeś już dwa najbardziej popularne modele współpracy w studio software. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, który z nich będzie lepiej dostosowany do potrzeb Twojego projektu sprawdź zestawienie poniżej.

Fixed-Price VS Time-and-Materials for Your Software Development Project. Modele Współpracy IT

Jaki model współpracy wybrać?

Zarówno Fixed Price i Time and Materials (T&M) mają swoje własne zalety i wyzwania, które czynią je bardziej lub mniej odpowiednimi w zależności od charakterystyki projektu. Aby odpowiednio dobrać model współpracy do projektu, warto już na początku ustalić najważniejsze aspekty projektu. W tym celu pomocne może być przejrzenie dotychczasowego portfolio zleceniobiorcy i umówienie się na discovery call, na którym przedstawisz cele biznesowe i dowiesz się jakie wsparcie możesz otrzymać.

Model Fixed Price: Kiedy go wybrać?

Model Fixed Price doskonale sprawdza się w projektach, w których wymagania i zakres prac są dokładnie określone z wyprzedzeniem. Jeśli masz klarowną wizję projektu i nie przewidujesz znaczących zmian, to Fixed Price może być dobrym wyborem. Sprawdzi się również jeśli dysponujesz ograniczonym budżetem i musisz dokładnie kontrolować koszty, model Fixed Price pozwala na ustalenie stałej ceny i uniknięcie nieoczekiwanych wydatków.

Model Fixed Price może być również odpowiedni, jeśli nie masz czasu lub zasobów do ciągłego zarządzania projektem. Możesz zaufać firmie informatycznej, że dostarczy oczekiwany produkt w ustalonym terminie i budżecie.

Model Time and Materials (T&M): Kiedy go wybrać?

T&M pozwala na elastyczność i dostosowywanie się do zmian, dlatego świetnie sprawdzi się w projektach informatycznych, które są stale rozwijane i doskonalone. Model T&M daje pełną kontrolę nad projektem i umożliwia jego szybkie rozpoczęcie. Pozwala na aktywne zarządzanie, monitorowanie postępów i wprowadzanie zmian w miarę potrzeb.

Jak sprawdzić wartość swojego projektu?

Wstępną wycenę swojego projektu można oczywiście przeprowadzić samodzielnie, jednak bez znajomości realiów rynku, potrzebnych narzędzi czy zasobów, takie zadanie często potrafi jeszcze bardziej skomplikować nasze przygotowanie do negocjacji. Dlatego też warto zwrócić się z takim zadaniem do specjalistów, którzy pomogą Ci zdefiniować czego potrzebujesz do osiągnięcia swoich celów oraz będą wspierać Cię w dalszym rozwoju projektu.

Software house to firma, która skupia się na tworzeniu oprogramowania i rozwiązań informatycznych. Dlatego dysponuje zespołem specjalistów z bogatym doświadczeniem i wiedzą. Korzystając z ich pomocy, masz dostęp do ekspertów, którzy potrafią ocenić projekt pod kątem technicznym, kosztowym i czasowym. Mają oni wiedzę o najnowszych technologiach i trendach, co może pomóc uniknąć potencjalnych problemów i wybrać optymalne rozwiązania, bazując na swoim szerokim doświadczeniu.

Oceniając projekt, firma informatyczna uwzględni różne czynniki, takie jak zakres prac, technologie, ryzyka i czas potrzebny do realizacji. Dzięki temu otrzymasz dokładniejsze i bardziej precyzyjne dane na temat projektu, co pomoże w jego zaplanowaniu i budżetowaniu.

Podsumowanie

Wybór między modelem Fixed Price a Time and Materials zależy od indywidualnych cech i specyfiki projektu. Jeżeli Twój plan ma jasno zdefiniowane wymagania i ograniczony budżet może być lepiej obsłużony przez Fixed Price, podczas gdy projekty o zmiennych wymaganiach i potrzebie elastyczności będą lepiej realizowane w modelu T&M. Warto dokładnie rozważyć charakterystykę projektu, dostępne zasoby i cele, aby wybrać model, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach można także rozważyć hybrydowy model, który łączy elementy obu podejść, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Ważne jest, aby dobrze zrozumieć oba modele i dokładnie przeanalizować ich zalety i wyzwania przed rozpoczęciem współpracy z firmą informatyczną.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy