Outsourcing programistów – jak znaleźć dobry zespół? 

Outsourcing programistów

27 czerwca 2023

Branża informatyczna należy do dziedzin, która niezaprzeczalnie przykłada ogromną wagę do roli ludzi, którzy w niej działają - mianowicie wysoko zmotywowanych i fachowo wykwalifikowanych pracowników. To dzięki ich inicjatywie oraz zaangażowaniu możliwe jest tworzenie innowacyjnych projektów, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy też oprogramowania dedykowane dla przedsiębiorstw. 

Jednocześnie, nie oznacza to jeszcze, że jeśli firma pragnie skorzystać z pomocy doświadczonego programisty, musi być on przez nią zatrudniony na etat. Wydaje się, że jest wręcz przeciwnie – nie powinniśmy być tym zaskoczeni, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w XXI wieku rozwinęło się wiele sposobów, które usprawniają prowadzenie biznesu. Jedną z koncepcji, które zasługują na uwagę, jest outsourcing programistów w branży IT. Czym jest to zjawisko i dlaczego zyskuje w ostatnich latach na popularności? 

Co to jest outsourcing programistów? Software House czeka na Twoje zlecenia. 

Outsourcing programistów – jak znaleźć dobry zespół? 
Outsourcing programistów- Definicja

Co to jest outsourcing IT? Dlaczego stosuje się outsourcing? Zrozumienie tego mechanizmu nie powinno stanowić większego problemu nawet w przypadku osób, które nie zajmują się prowadzeniem działalności w sektorze IT lub innych branż biznesowych. Outsourcing to sposób zarządzania procesami w firmie polegający na zlecaniu zadań wyspecjalizowanym podmiotom. Odbywa się to poprzez wydzielenie pracy i przekazanie zewnętrznej firmie do realizacji. 

Oto niektóre spośród wszystkich procesów w przedsiębiorstwie, które można outsourcingować: 

 • ochrona mienia 
 • księgowość 
 • obsługa płacowa i prawna 
 • nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zazwyczaj jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by outsourcing objął także inne, bardziej złożone procesy. Dobrze widać to w branży IT, w której powszechnie stosuje się outsourcing programistów i zleca się wykonanie prac takim organizacjom jak InterSynergy, czyli Software House'om. Dlatego warto zapoznać się z tym jakie korzyści wynikają z angażowania zewnętrznych specjalistów z branży IT. 

Outsourcing, a programowanie wewnętrzne 

Jeśli chodzi o sposoby tworzenia oprogramowania przez firmy, stosuje się dwa główne podejścia, czyli: 

 • programowanie wewnętrzne (tj. wykonanie pracy przez własną kadrę) 
 • outsourcing programistów

Programowanie wewnętrzne to skuteczne rozwiązanie, które przez lata dominowało na rynku. W zasadzie, nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ pozwala ono zachować silną kontrolą nad rozwijającym się projektem. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w przypadku zatrudnionych na etacie pracowników można liczyć na ich większą lojalność, podczas gdy outsourcing oznacza często zatrudnienie „od projektu do projektu”. 

Dlaczego zatem drugie z tych rozwiązań zaczyna cieszyć się rosnącym zainteresowaniem? 

Modele współpracy w branży IT

Jak się okazuje, outsourcing w branży IT niejedno ma imię. W praktyce biznesowej stosuje się różne modele współpracy. Wybór konkretnego z nich zależy od potrzeb danego klienta oraz charakteru projektu, który należy zrealizować. 

Body Leasing, a Team Leasing – co to takiego? 

Istnieje wyraźna ilustracja różnorodnych modeli outsourcingu w branży IT, co jest widoczne na przykładzie rozwiązań takich jak body leasing oraz team leasing.  

W ramach pierwszego z nich firma outsourcingowa dostarcza pojedynczego pracownika do firmy swojego klienta. Takie rozwiązanie ma za zadanie wesprzeć istniejący zespół w jego codziennej pracy. Zazwyczaj stosuje się je w sytuacji, gdy potrzeba ta jest raczej krótkotrwała. Przykładowo, jeśli w zespole klienta znajdują się specjaliści opowiadający za front-end, back-end i UX design, ale brakuje kogoś, kto ma wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa lub programisty, rozwiązaniem optymalnym może okazać się body leasing w IT

W kontekście modelu team leasing sytuacja prezentuje się inaczej. Jak sama nazwa wskazuje, firma outsourcingowa IT użycza wówczas całego zespołu, stosuje zatem wynajem specjalistów. Taki wariant stosuje się wówczas, gdy trzeba stworzyć od nowa cały projekt lub jego istotną część. Jeśli zatem klient potrzebuje opracować od zera i wdrożyć np. oprogramowanie do zarządzania czasem pracy, konieczna może okazać się pomoc całego zespołu, który stworzy interaktywną stronę internetową lub opracuje procedury umożliwiające integrację z usługami zewnętrznymi. 

Jeśli jednak zależy Ci na tym, by osiągnąć długofalowe efekty, to zarówno, body leasing, jak i team leasing są w stanie przyczynić się do rozwoju firmy. I w jednym, i w drugim przypadku można liczyć na pomoc ze strony zewnętrznych specjalistów. 

10 korzyści z outsourcingu IT

Zalety z outsourcingu dla startupów i MŚP 

Przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich firm (MŚP), w tym także start-upy, operują w niezwykle wymagającym środowisku. Nakładane są na nie wysokie wymagania dotyczące jakości produktów lub usług, przy czym istotne jest zrozumienie, iż małe i początkujące firmy często napotykają na ograniczenia finansowe, które mogą utrudniać rozwój produktów oraz utrzymanie się na rynku. 

Jeśli dodamy do tego koszty związane z zatrudnieniem pracowników, a także obciążenia ZUS czy czas poświęcony na formalności kadrowo-płacowe, okazuje się, że zatrudnienie i utrzymanie zespołu informatyków jest bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po outsourcing IT. Zewnętrzna firma jest w stanie łatwiej skompletować zespół o odpowiednich kwalifikacjach do realizacji projektu klienta (jak wiadomo, zebranie specjalistów o różnych umiejętnościach w IT nie jest tak proste z uwagi na niedobór programistów na rynku pracy).

Z punktu widzenia zleceniodawcy outsourcing programistów oznacza oszczędność czasu i pieniędzy, a zarazem uzyskanie wsparcia ze strony doświadczonych, wyselekcjonowanych specjalistów, co ma niewątpliwy wpływ na produkt końcowy. 

Wśród korzyści z outsourcingu można wyróżnić m.in. takie zalety jak: 

 • dostęp do doświadczonych specjalistów 
 • możliwość skoncentrowania się przez zamawiającego na podstawowych celach działalności 
 • elastyczność – zatrudnienie na etat to liczne zobowiązania wobec pracowników, z kolei w przypadku outsourcingu można dość łatwo skalować team, a także redukować go w razie potrzeby 
 • odciążenie innych działów w firmie zleceniodawcy, w tym np. pionu kadrowo-płacowego, który nie musi już poświęcać dużo czasu na przygotowanie umów z programistami itp. 

Jak rozpoznać wartościowy zespół IT? 

Outsourcing programistów – jak znaleźć dobry zespół? 
Profil wartościowego zespołu programistów

Jak rozpoznać, czy software house, z którym się kontaktujemy, dysponuje wartościowym zespołem IT? Kwestie, które warto sprawdzić, by przekonać się, czy mamy do czynienia z profesjonalną firmą w tej branży, to m.in.: 

 • portfolio przedstawiające dotychczasowe projekty 
 • pozytywne referencje ze strony klientów 
 • partnerstwa i współprace - realizacja usługi dla renomowanych firm lub organizacji może świadczyć o uznaniu dla kompetencji zespołu i większym zaufaniu dla firmy 
 • zróżnicowane kwalifikacje zespołu – team programistów powinien składać się ze specjalistów o różnych umiejętnościach (web developerzy, specjaliści ds. back i front-endu, UX designerzy, sieciowcy) 

Weryfikację ich umiejętności można przeprowadzić, wykorzystując do tego np. testy rekrutacyjne czy metodę assessment center. 

Już w początkowej fazie planowania projektu można przekonać się, jakie są kompetencje programistów z firmy zajmującej się outsourcingiem. Dobrą okazją do tego jest np. kick-off meeting czyli tzw. spotkanie rozruchowe, na którym omawia się podstawowe, wstępne założenia przedsięwzięcia. Jest to dobra okazja, by przedstawiciele software house’u na etapie kick-off meeting zaprezentowali swoją wiedzę i doświadczenie. 

Zarówno na początkowym etapie, jak i w trakcie trwania przedsięwzięcia o profesjonalizmie w dużej mierze stanowią nie tylko twarde kompetencje techniczne, ale także takie pozorne kwestie, które mogą wydawać się niepriorytetowe, jak na przykład systematyczność w raportowaniu prowadzonych prac.

Cechy dobrego specjalisty IT 

W branży programistycznej kluczowe są twarde umiejętności techniczne, w tym m.in. znajomość języka programowania. Z drugiej jednak strony nie wolno zapominać o kolejnej grupie atutów, jakimi są kompetencje miękkie (ang. soft skills). 

Rozumie się przez to np.: 

 • umiejętność współpracy w grupie – projekty w IT, szczególnie te bardziej złożone, wymagają współpracy specjalistów z różnych branż, w tym np. programistów, ale także sieciowców, UX Designerów czy grafików 
 • zarządzanie własnym czasem i delegowanie obowiązków – może być to przydatne podczas zajmowania się wieloma zadaniami jednocześnie 
 • szybkość adaptacji – praca w IT zdecydowanie nie należy do statycznych. Wręcz przeciwnie, każdy klient ma swoje indywidualne potrzeby oraz możliwości. Specjaliści IT powinni potrafić dostosować się do nowej sytuacji, co pozwoli uniknąć opóźnień w projekcie. 
 • skrupulatność- uważne sprawdzanie kodu, testowanie i dbałość o szczegóły pomagają zapewnić wysoką jakość oprogramowania i minimalizować błędy. 

Nie istnieje uniwersalny, stuprocentowo skuteczny sposób na to, jak doskonalić kompetencje miękkie. Praktyka pokazuje jednak, że soft skills można ulepszać poprzez outsourcing programistów i współpracę z różnymi firmami, z których każda ma odmienną kulturę organizacyjną, filozofię działania czy styl zarządzania. Tymczasem, tak właśnie pracują programiści działający w software house’ach.

Niesolidny wykonawca - Znaki alarmowe wykonawcy usługi 

Wbrew pozorom, outsourcing programistów i wybór wykonawcy IT nie jest tak prosty, jak mogłoby się to wydawać. To oczywiste, że każda firma reklamuje się i przedstawia jako profesjonalista w swojej dziedzinie. Niestety, nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Na jakie sygnały ostrzegawcze warto zwrócić uwagę jeszcze na etapie negocjacji z software house’m? Oto przykładowe działania, które powinny wzbudzić nasze podejrzenia: 

 • niechęć do dzielenia się swoim portfolio oraz informacjami odnośnie do umiejętności, jakie posiadają programiści 
 • brak zgody na podpisanie NDA (klauzuli poufności) 
 • niewystarczająca znajomość narzędzi i technologii 
 • brak gwarancji jakości 

Nieodpowiedni specjalista IT – jakie zagrożenia? 

Nietrudno można sobie wyobrazić, jakie ryzyka niesie ze sobą źle wybrany wykonawca IT. Aby to zrozumieć, trzeba wiedzieć, że projekty biznesowe – w tym także przedsięwzięcia informatyczne jak outsourcing programistów – są ograniczone przez trzy czynniki, czyli zakres, budżet i czas. Zły wybór software house’u to ryzyko, że projekt nie zostanie w pełni zrealizowany (aplikacja może być pełna bugów) lub jego proces opóźni się. Niewłaściwy wybór sprawia, że trzeba ratować się takimi metodami jak np. zatrudnienie dodatkowej kadry czy crunch, czyli praca zespołu w nadgodzinach. Tak czy inaczej, doprowadzi to do wzrostu kosztów. 

Podsumowanie   

Jak już wspomnieliśmy, outsourcing w IT może przynieść wiele korzyści. Jest to elastyczny sposób na powiększenie składu osobowego w firmie, a jednocześnie – sposób na pozyskanie wsparcia ze strony doświadczonych pracowników. 

Rzecz jasna, nie oznacza to jeszcze, że outsourcing IT jest dobrym pomysłem niezależnie od tego, kto zajmie się wykonaniem prac. Wręcz przeciwnie – absolutnym must have jest wybór odpowiedniego wykonawcy. W przeciwnym wypadku ryzyko, że projekt nie zostanie dostarczony na czas, staje się wyraźnie wyższe.

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy