Zarządzanie wydaniami w Software House

Zarządzanie wydaniami oprogramowania

W ciągle zmieniającym się środowisku technologicznym zarządzanie wydaniami stało się jednym z bardzo istotnych elementów procesu tworzenia oprogramowania. Właściwa kontrola zmian nie tylko zapewnia płynne i skuteczne tworzenie nowych funkcji i aktualizacji, ale także minimalizuje ryzyko błędów i awarii, które mogą negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkowników. W tym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi, zrozumiemy jego znaczenie i dowiemy się, jak skutecznie go zastosować w praktyce.

Koordynacja tego zadania to nie tylko techniczny proces, ale także strategiczna decyzja, która wymaga starannej organizacji, koordynacji i komunikacji między różnymi zespołami. Właściwe przygotowanie pozwala na skuteczne implementowanie nowych funkcji, poprawia jakość i przyspiesza proces dostarczania oprogramowania. W tym kontekście, zarządzanie staje się nie tylko technicznym zadaniem, ale także strategicznym narzędziem, które może przynieść znaczące korzyści dla organizacji.

W kilku kolejnych sekcjach tego artykułu pomożemy Ci zrozumieć, jak odnaleźć się w tym procesie. Każda z tych części zostanie omówiona szczegółowo, aby dostarczyć Ci praktycznej wiedzy i umiejętności, które możesz zastosować w swojej codziennej pracy. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym menedżerem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z wydawaniem nowych wersji oprogramowania, ten artykuł zapewni Ci cenne informacje i wskazówki, które pomogą Ci poprawić swoje umiejętności i efektywność pracy.

Zapraszamy do lektury i odkrywania tajników, które mogą przynieść Twojej organizacji znaczące korzyści. Czy jesteś gotowy na tę podróż? Jeśli tak, zaczynajmy od pierwszego kroku - zrozumienia, czym jest ten proces i dlaczego jest tak ważne, aby go stosować.

Proces zarządzania wydaniami: Definicja i znaczenie

Zarządzanie wydaniami to cykliczny proces, który obejmuje planowanie, budowanie, testowanie, przygotowanie i implementację. Zapewnia on, że Twój zespół ma odpowiednią wiedzę we właściwym momencie, zwiększając tym samym szansę na przeprowadzenie udanego wdrożenia. Jest to kluczowy element cyklu życia każdego projektu, który pozwala na skuteczne wprowadzanie nowych funkcji, poprawek i aktualizacji, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów i awarii i pozwala usprawnić dostarczanie nowych wersji.

Odpowiednie przygotowanie do tego procesu jest niezwykle istotne dla utrzymania ciągłości działania i zapewnienia, że wszelkie zmiany są dokonywane w kontrolowany i bezpieczny sposób. Dzięki temu organizacje mogą skutecznie zarządzać ryzykiem, zapewniając jednocześnie, że budowane przez nich rozwiązania są zawsze aktualne i spełniają oczekiwania użytkowników. 

Planowanie: Pierwszy krok do sukcesu

Stworzenie dobrego planu wydania to pierwszy i najważniejszy etap. Jest to etap, na którym określamy cele, ustalamy harmonogram i identyfikujemy kluczowych interesariuszy. To właśnie tutaj zaczyna się nasza podróż.

Na początku prac jest niezwykle istotne ustalenie, co ma być zrobione, ale także zrozumienie, dlaczego ma to być zrobione i jakie są oczekiwane rezultaty. To etap, na którym musimy zrozumieć potrzeby naszych klientów, zidentyfikować potencjalne wyzwania i określić, jakie korzyści przyniesie realizacja.

W tym kontekście, komunikacja z interesariuszami, organizowanie spotkań inauguracyjnych projektu (tzw. kick-off), pisania uzasadnienia biznesowego i tworzenie struktury podziału pracy to tylko niektóre z zadań, które musimy wykonać. Każde z nich ma na celu zapewnienie, że mamy jasny obraz tego, co ma być zrobione, dlaczego ma to być zrobione i jak to zrobić.

Planowanie to jednak nie tylko kwestia ustalenia celów i zadań. To także czas na uzyskanie wszelkich zgód od interesariuszy i przygotowanie naszego zespołu do fazy rozwoju. To etap, na którym musimy upewnić się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby przejść do następnego etapu, czyli budowania. To także czas na ocenę ryzyka, czyli etap, na którym musimy zidentyfikować potencjalne zagrożenia i opracować plany na wypadek ich wystąpienia. Ocena ryzyka powinna obejmować praktycznie wszystko, od problemów technicznych, przez zmiany w wymaganiach klienta, po nieprzewidziane okoliczności, takie jak choroba członka zespołu, czy przestój spowodowany brakiem materiałów.

To także czas na ustalenie priorytetów. W każdej inicjatywie jest wiele zadań do wykonania, ale nie wszystkie z nich są równie ważne. Musimy zdecydować, które zadania są najważniejsze i które powinny być wykonane jako pierwsze. To nie tylko pomaga nam skupić się na najważniejszych zadaniach, ale także pozwala nam lepiej zarządzać naszymi zasobami i czasem. W tym celu możemy się posłużyć metodą MoSCoW.

Wreszcie, to również czas na ustalenie harmonogramu, który jest kluczowym elementem każdego przedsięwzięcia. Pomaga nam śledzić nasze postępy i upewnić się, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów. To etap, na którym musimy zdecydować, kiedy i jak nasze zadania będą wykonane, a także kiedy oczekujemy, że nasza praca będzie gotowa do przekazania.

Poniższa lista kontrolna na co dzień pomaga nam abyśmy o niczym nie zapomnieli:

 • Komunikacja: stwórz zestawienie zamykające zakres, które będzie prezentowane uczestnikom przed inauguracją. Kluczowe jest, aby każda osoba zaangażowana w realizację miała dostęp do tych samych informacji.
 • Kick-off: omów na spotkaniu istotne elementy włączając w to w szczególności cele i wskaźniki sukcesu.
 • Arkusz wizji: Opracuj go w formie dokumentu, zinterpretuj znaczenie budowanego rozwiązania oraz jego wpływ na organizację, a także potencjalne, długoterminowe korzyści.
 • Podział obowiązków: przedstaw informacje w formie wizualnej, dzieląc związki między poszczególnymi elementami na łatwe do zrozumienia etapy, ustalając przy tym odpowiedzialność poszczególnych uczestników realizacji.
 • Zatwierdź wizję: otrzymaj akceptację od zainteresowanych stron i wprowadź konieczne modyfikacje, zanim Twój zespół przystąpi do realizacji. Musisz mieć pewność, że wiesz już w dużej mierze czego się podejmujesz.
 • Stwórz harmonogram: organizuj, przydzielaj i nadzoruj zadania projektowe, aby na bieżąco nadążać za tworzeniem oprogramowania.

Jak widać, zarządzanie wydaniami nie należy do łatwych zadań, jest to raczej skomplikowany i wieloaspektowy proces. Wymaga zarówno technicznej wiedzy, jak i umiejętności zarządzania projektem. Jednak z odpowiednim przygotowaniem i podejściem, może to być pierwszy krok na drodze do sukcesu.

Budowanie: Przekształcanie planów w rzeczywistość

Zarządzanie wydaniami - tworzenie oprogramowania
Odinstalowywanie i wycofane zmian podczas zatwierdzania nowych usług przyspiesza proces

Po starannym planowaniu nadszedł czas na przekształcenie naszych planów w rzeczywistość. Budowanie to etap, na którym nasz zespół zaczyna wytwarzać wartość. Ten etap jak wszystkie inne stanowi element cyklu, który powinien być powtarzany iteracyjnie. To tutaj zaczynamy realizować zadania, które zostały zdefiniowane podczas wcześniejszego etapu.

Proces tworzenia to jednak nie tylko kwestia realizacji zadań. To także czas na śledzenie postępów, identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i wprowadzanie niezbędnych zmian. To etap, na którym musimy być elastyczni i gotowi do dostosowania się do zmieniających się okoliczności.

Podczas tego etapu ważne jest, aby pamiętać o znaczeniu komunikacji i współpracy. Każdy członek zespołu powinien być na bieżąco zaznajomiony z postępami nad projektem, a wszelkie problemy powinny być szybko identyfikowane i rozwiązane. To właśnie dzięki efektywnej komunikacji i współpracy możemy zapewnić, że będziemy realizować podjętą inwestycję zgodnie z wcześniej założonym planem.

Ten etap to również idealny czas na sprawdzenie zrealizowanych prac w ramach danej iteracji. To właśnie dzięki testom prowadzonym jeszcze w trakcie tworzenia możemy zidentyfikować i naprawić błędy, zanim nasz produkt trafi do ostatecznej weryfikacji. To etap, na którym musimy upewnić się, że produkt / system działa poprawnie i spełnia wymagania przedstawione w arkuszu wizji projektu, tak aby wytwarzane oprogramowanie trafiło do testów w wymiarze funkcjonalnym.

Nie zapominajmy również o tym, żeby w tym czasie przeprowadzać wszelkie integracje. Nie zostawiajmy tego na koniec. Ponieważ proces łączenia różnych części w jedną spójną całość pozostawiony do samego końca obarczony jest wysokim ryzykiem. Już na tym etapie musimy być pewni tego, że wszystkie elementy naszego rozwiązania działają, sprawnie się komunikują i nie ma przeszkód w zakresie dalszego rozwoju.

W etapie tworzenia nie wolno też zapominać o dostarczaniu dokumentacji. Dokumentacja to zapis wszystkich informacji o budowanym rozwiązaniu, które mogą być potrzebne w przyszłości. Często element ten jest pozostawiany na koniec albo traktowany po macoszemu. Nie powinno tak być! Wbrew pozorom, tworzenie dokumentacji jeszcze na etapie prac programistycznych pozwala zaoszczędzić bardzo wiele czasu. Zwłaszcza gdy w procesie uczestniczy kilka, kilkanaście osób. Dzięki dokumentacji mogą one na bieżąco korzystać z wiedzy, która jest budowana w trakcie trwania przedsięwzięcia. Zostawianie dokumentowania na koniec, ostatecznie skutkuje tym, że tej dokumentacji i tak nie uda się wykonać. Smutne... jednak prawdziwe! Dlatego powinniśmy upewnić się, że gromadzimy na bieżąco wszystkie informacje, które mogą być potrzebne do utrzymania, aktualizacji lub modyfikacji naszego oprogramowania w przyszłości.

Lista kroków pozwalających w krótszym czasie realizować prace projektowe:

 • Określenie powiązań wewnątrz przedsięwzięcia mających bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację
 • Zapisanie potencjalnych problemów w rejestrze ryzyka i eliminacja ich jeszcze na etapie tworzenia
 • Weryfikacja funkcjonalności oprogramowania i podejmowanie decyzji o tym które działania będą najbardziej efektywne
 • Sprawne przydzielanie zadań do zespołu programistów zgodnie z kompetencjami
 • Grupowe podejście do rozwiązywania wyzwań związanych z procesem pracy
 • Dokumentowanie
 • Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w środowisku produkcyjnym (continuous deployment / continuous delivery)
 • Automatyzacja procesów testowych

Proces tworzenia należy do tych bardziej skomplikowanych i wymaga olbrzymiego zaangażowania i uwzględnienia wielu aspektów. Jednakże, przy odpowiednim przygotowaniu i podejściu, może to być krok, który przyniesie sukces w dłuższej perspektywie.

Testowanie wydania: Klucz do jakości oprogramowania

Zarządzanie wydaniami - proces tworzenia oprogramowania
Weryfikacja czy problemy zostały rozwiązane - to klucz do jakości w całym procesie 

Weryfikacja poprawności działania i zgodności z ustalonymi wcześnie założeniami to nieodłączny element procesu wdrażania oprogramowania. To etap, na którym sprawdzamy, czy nasz soft, aplikacja, opracowywane rozwiązanie działa poprawnie i spełnia wszystkie zdefiniowane wymagania. Proces ten pozwala nam zidentyfikować i naprawić błędy, zanim nasz software trafi do użytkowników, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości.

Nie tylko kwestia identyfikacji błędów jest ważna. To także czas na ocenę wydajności, bezpieczeństwa i użyteczności. To etap, na którym musimy upewnić się, że nasz produkt końcowy nie tylko działa poprawnie, ale także jest szybki, bezpieczny i łatwy w użyciu.

W procesie tym warto wszelkie prace wcześniej zaplanować. Można to zrobić np. poprzez zdefiniowanie odpowiednich scenariuszy testowych. Co pozwoli nam zidentyfikować, które funkcje i aspekty naszego rozwiązania powinny być przetestowane. W procesie tym warto również dokumentować przebieg testów. Pozwala nam to na śledzenie naszych wyników i jest konieczne by upewnić się, że wszystkie błędy zostały zidentyfikowane i skorygowane. Podczas tego procesu, należy również ocenić zgodność. To etap, na którym musimy upewnić się, że rezultat włożonej pracy jest zgodny z wszelkimi standardami branżowymi, regulacjami prawymi i wymaganiami Klientów.

Warto rozważyć w tym procesie również przeprowadzenie badania UAT. Weryfikacja ostateczna przez Klienta to kwestia zapewnienia, że spełniamy wymagania biznesowe, to pewność tego, że tworzymy wartość, taką jaka była oczekiwana. W etapie tym powinniśmy upewnić się, że tworzony produkt jest nie tylko technicznie sprawny, ale także spełnia najważniejsze potrzeby Klientów.

Podczas tego etapu na Twojej liście kontrolnej powinny znaleźć się poniższe tematy:

 • Inicjacja testów akceptacyjnych przez użytkowników końcowych (UAT)
 • Minimalizowanie ryzyka jakie zostało wcześniej wykryte
 • Wykrywanie defektów w systemie
 • Wykonanie testów regresyjnych

Jak widać, procedura testów jest procesem, który wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i umiejętności zarządczych. Niemniej jednak, przy odpowiednim przygotowaniu i strategii, może to być etap zapewniający jakość naszych aplikacji, produktów i satysfakcję odbiorców. 

Przygotowywanie do releasu: Ostatnie kroki przed implementacją

Po zakończeniu procesu budowania i przeprowadzeniu testów, nadszedł czas na ostatni etap przed przekazaniem do użytku - przygotowanego przez nas produktu. To etap, na którym finalizujemy nasze oprogramowanie i przygotowujemy je do wypuszczenia na światło dzienne dla odbiorcy końcowego lub dla interesariuszy, sponsorów projektu.

W tym czasie instalujemy projekt na środowisku stagingowym, czyli zbliżonym do produkcyjnego i przeprowadzamy weryfikację poprawności działania. Weryfikacja ta powinna być najlepiej przeprowadzana przez osoby nie uczestniczące w codziennych działaniach projektowych. Dzięki temu będziemy mogli wychwycić jeszcze jakieś nieprawidłowości, na które nie zwróciłby uwagi zespół pracujący z produktem na co dzień. 

Sprawdzamy zgodnie z listą kontrolną: 

 • Realizujemy końcową kontrolę jakości
 • Przechodzimy przez scenariusze testowe, uruchamiamy testy automatyczne
 • Weryfikujemy poprawność przeprowadzonych integracji
 • Rozwiązujemy ostatecznie znalezione błędy

Na sam koniec organizujemy przegląd, podczas którego poprawiamy dokumentację, opisujemy zmieniające się wymagania systemowe, oraz definiuje jak nasze oprogramowanie zostanie zainstalowane, kiedy to nastąpi i kto będzie za to odpowiedzialny. To etap, na którym musimy upewnić się, że mamy jasny i szczegółowy pomysł, który pomoże nam zapewnić płynne i skuteczne wypuszczenie zrealizowanej pracy w określonym terminie.

Release: Moment prawdy

Zarządzanie wydaniami w Software House
W InterSynergy Software House mamy dedykowany proces realizacji release'u. Release Management co to jest?

Release, czyli implementacja, to moment, na który pracowaliśmy od początku procesu zarządzania wydaniami. To etap, na którym nasze oprogramowanie jest w końcu uruchamiane i staje się dostępne dla użytkowników. To moment prawdy, który pokazuje, czy nasze wysiłki przyniosły oczekiwane rezultaty.

To czas na pomiar wszelkich wskaźników, ocenę i ewentualne korekty. Powinniśmy ocenić, czy osiągnęliśmy nasze cele, czy spełniono wszelkie wymagania i czy jesteśmy zadowoleni z naszych wyników. To czas na refleksję, wyciąganie wniosków i planowanie przyszłych działań.

Uruchomienie oprogramowania to także czas na ocenę satysfakcji użytkowników. Satysfakcja użytkowników to kwestia zapewnienia, że to co dostarczyliśmy faktycznie pełnia oczekiwania użytkowników i dostarcza im wartość jakiej by oczekiwali. To etap, na którym musimy upewnić się, że nasze oprogramowanie jest nie tylko technicznie sprawne, ale także spełnia najważniejsze potrzeby naszych użytkowników.

Lista kontrolna:

 • Przeprowadzenie testów
 • Uruchomienie projetu w środowisku produkcyjnym
 • Analiza kluczowych wskaźników efektywności (KPI)
 • Implementacja integracji

Zarządzanie zmianą: Utrzymanie i rozwój

Po poprawnej implementacji, zarządzanie wydaniami nie kończy się ot tak po prostu. W rzeczywistości, będziemy mieli kolejny cykl tego procesu albo początek innej fazy jaką jest zarządzanie zmianą. Będziemy mieli wówczas do czynienia z kolejnym etapem, w którym musimy śledzić działanie naszego oprogramowania, ocenić jego wydajność i zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą wymagać naszej interwencji. Wszelkie wykryte w tym czasie problemy powinny być realizowane z pomocą tzw. hot fixów, bez oczekiwania na przejście kolejnego cyklu projektowego.

Zarządzanie po implementacji to także czas na definiowanie ulepszeń i udoskonaleń, które będą mogły wejść w kolejnych cyklach pracy. To etap, na którym musimy szukać nowych możliwości, eksperymentować z nowymi pomysłami i ciągle dążyć do doskonałości.

Zarządzanie wydaniami - Narzędzia

Sprawdzone rozwiązania informatyczne do realizacji niniejszego cyklu stają się niezwykle ważne dla pracowników firm informatycznych. W procesie zarządzania zmianą, kierownik, programista, devops muszą kontrolować różne wersje oprogramowania, wprowadzać zmiany i udostępniać nowe release'y. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi ułatwia ten proces i przyspiesza go. Automatyzacja jest tutaj kluczowym elementem, ponieważ umożliwia automatyczne przetwarzanie danych związanych z wydaniem. Dzięki temu można uniknąć popełniania błędów i zaoszczędzić czas.

W InterSynergy do planowania tych działań wykorzystujemy takie narzędzie jak JIRA, Gitlab CI/CD. Gdzie zarówno mamy możliwość zająć się samym procesem, ale i mamy również cały szereg funkcjonalności, takich jak śledzenie zmian, raportowanie błędów, zarządzanie konfiguracją czy możliwości uruchomienia testów automatycznych. To daje nam pełną kontrolę nad wydawaniem oprogramowania oraz pomaga zminimalizować ryzyko i zwiększyć efektywność pracy. Korzystanie z odpowiednich narzędzi jest zatem kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w dziedzinie rozwoju oprogramowania. 

Podsumowanie - Najlepsze praktyki

Proces zarządzania wydaniami i wdrożeniami, wymaga precyzyjnego planowania, skrupulatnej realizacji i ciągłego monitoringu postępu. Jak pokazaliśmy w tym artykule, każdy etap - od planowania, przez budowanie, weryfikację, przygotowywanie, aż po implementację - ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrażania nowego oprogramowania.

Zrozumienie i skuteczne zastosowanie tych etapów pomaga zespołom zwiększyć produktywność, pozwala zautomatyzować działania i w praktyce może przynieść wiele korzyści w całym przedsiębiorstwie. Może to poprawić jakość, przyspieszyć udostępnianie efektu końcowego, zwiększyć wydajność zespołu i przyczynić się do zadowolenia Klienta.

W InterSynergy mamy do tego celu dedykowany proces, który ułatwia zarządzanie, zapewnia integralność procesu i sprawia, że efekt końcowy staje się mniej awaryjny. Jako doświadczony software house, doskonale rozumiemy znaczenie każdego choćby najmniejszego elementu tego przedsięwzięcia. Dlatego naszym Klientom zapewniamy najlepsze praktyki, a także wsparcie na każdym etapie. Dbając jednocześnie nie tylko o zachowanie wysokiej jakości aplikacji webowych, mobilnych, serwisów Internetowych, ale także gwarantując ich skuteczną implementację czy wprowadzenie usługi IT lub produktu cyfrowego na rynek i to wszystko w taki sposób by zadowolić nawet najbardziej wybrednego użytkownika końcowego.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak skuteczne zarządzanie może przyczynić się do sukcesu Twojej firmy. Jeśli jesteś zainteresowany dalszą współpracą i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu. Razem możemy osiągnąć więcej.

Dziękujemy za poświęcony czas na lekturę i mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule okażą się dla Ciebie wartościowe. Pamiętaj, że proces ten to sztuka, której opanowanie może przynieść Twojej firmie wiele korzyści.

Źródło: Release management - Wikipedia

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy