Customer Journey Map - Czyli jak stworzyć mapę podróży klienta i usprawnić doświadczenia użytkowników

Customer Journey Map - Czyli jak stworzyć mapę podróży klienta i usprawnić doświadczenia użytkowników

31 sierpnia 2023

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie są kluczowe momenty w podróży twojego klienta podczas interakcji z twoim produktem lub usługą? Czy wiesz, jakie emocje towarzyszą im w trakcie całego procesu, od pierwszego kontaktu z firmą aż do finalizacji transakcji? Otóż, odpowiedzią na te pytania może być Customer Journey Map - metoda, która otwiera drzwi do głębszego zrozumienia i doskonalenia doświadczeń, jakie oferujesz swoim klientom.

Customer Journey Map to potężne narzędzie, które pozwala nam spojrzeć na interakcje z klientami z ich perspektywy. Ta technika prowadzi nas przez całą podróż, którą klient przebywa. To właśnie w tych momentach możemy odkryć unikalne punkty styku, które wpływają na lojalność i zadowolenie konsumentów. Jeśli chcesz osiągnąć sukces w relacji z klientem, dowiedz się jak konsumenci wchodzą w interakcje z twoją firmą i jak wygląda proces tworzenia mapy podróży klienta.

Czym jest Customer Journey Map?

Mapowanie podróży klienta stanowi strategiczną technikę przedstawiania kompletnego przebiegu doświadczenia klienta, począwszy od inicjalnego momentu nawiązania kontaktu, aż do końcowej interakcji. W swojej istocie, opiera się ono na aktywnym zarejestrowaniu każdego etapu, emocji oraz punktu kontaktu, które napotyka klient podczas zaangażowania z marką, produktem lub świadczoną usługą. W kontekście planowania tej podróży, przedsiębiorstwa mogą zyskać istotne spojrzenie na potrzeby, wyzwania oraz oczekiwania swoich klientów. Taki perspektywiczny wgląd w doświadczenie odbiorcy stanowi niezmiernie cenną wiedzę, pozwalając na indywidualne dopasowanie oferty, celem zapewnienia bezproblemowej oraz wyjątkowej trajektorii interakcji.

Customer Journey Map, jest graficznym odzwierciedleniem kolejnych faz oraz punktów styczności, które klient przechodzi w trakcie interakcji z danym przedsiębiorstwem. W ten sposób dostarcza ona niezastąpionego spojrzenia na całościowe doświadczenie klienta, pozwalając wychwycić potencjalne problemy i poznać obszary wymagające zoptymalizowania.

Przez pryzmat analizy użytkownika (User Experience - UX), badania satysfakcji nabierają głębszego sensu, ujawniając kluczowe momenty w interakcjach klienta. Te informacje umożliwiają skoncentrowanie się na tworzeniu i dostarczaniu niezapomnianych wrażeń. W ostateczności, celem jest stworzenie spójnej i doskonałej trasy, która zaspokoi oczekiwania klienta oraz przyczyni się do wzrostu ogólnego doświadczenia.

Główne korzyści. Dlaczego warto stosować Customer Journey Map?

 • Udoskonalenie obsługi klienta: Mapowanie podróży pozwala na identyfikację słabych punktów i wyzwań, z jakimi spotykają się klienci podczas interakcji z firmą. Dzięki temu można wprowadzać ulepszenia w procesach obsługi, zwiększać efektywność i podnosić poziom satysfakcji klientów.
 • Personalizacja oferty i lepsza komunikacja: Przygotowanie Customer Journey Map umożliwia segmentację klientów i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb swojej grupy docelowej. Pozwala to na tworzenie spersonalizowanych komunikatów, ofert i rekomendacji, co zwiększa zaangażowanie klientów i skuteczność kampanii marketingowych.
 • Wykrywanie nowych możliwości: Mapa podróży klienta pomaga w identyfikacji luk i białych plam w obszarze interakcji z klientem. To daje firmie możliwość rozwoju nowych produktów, usług i funkcji, które są bardziej odpowiednie dla potrzeb konsumenta i mogą przynieść dodatkowy wzrost.
 • Ciągłe doskonalenie i innowacje: Odkrywanie nowych informacji i reagowanie na zmieniające się potrzeby prowadzi do nowych pomysłów i rozwiązań, które utrzymują firmę na czele konkurencji. Jednocześnie ulepszenie działań w obszarach, które mogły być pomijane lub niedoceniane umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału.
 • Usprawnienie procesów biznesowych: Customer Journey Map pozwala na identyfikację niewydajnych lub nieoptymalnych procesów w ramach interakcji z klientem. Dzięki temu firma ma szansę na wprowadzenie zmian i doskonalenie procesów, co prowadzi do lepszej wydajności, skrócenia czasu reakcji i zwiększenia satysfakcji klientów.

Przykłady zastosowania w biznesie

Personalizacja komunikacji marketingowej: Korzystając z Customer Journey Map, można zidentyfikować kluczowe momenty, w których można dostarczyć klientom wartościową i dedykowaną komunikację marketingową. Na podstawie zrozumienia zachowań i preferencji klientów w różnych fazach podróży, można tworzyć spersonalizowane wiadomości, oferty i rekomendacje, aby budować większe zaangażowanie i lojalność. Przy tworzeniu content marketingu warto wykorzystać różnorodne persony, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania różnych grup klientów.

Doskonalenie strony internetowej: Dzięki analizie poszczególnych etapów podróży klienta na stronie internetowej, można określić obszary, w których użytkownicy napotykają trudności lub doświadczają dezorientacji. Korzystając z Customer Journey Map, można dostosować układ, interakcje i treści na stronie, aby zapewnić bardziej intuicyjną nawigację i pozytywne doświadczenia użytkowników. Analiza user journey może ujawnić kluczowe momenty frustracji klientów podczas interakcji z produktem cyfrowym, co stanowi wartościową wskazówkę dla optymalizacji interfejsu.

E-commerce: Poprzez mapowanie podróży klienta firma może zidentyfikować obszary, w których użytkownicy napotykali trudności podczas procesu zakupowego. Rozwiązując problemy, takie jak usprawnienie procesu realizacji transakcji i poprawa nawigacji na stronie internetowej, rynek odnotował wzrost współczynników konwersji i ogólnej retencji klientów. Analizując user journey w kontekście sklepu internetowego, można z łatwością wykryć prawdopodobne bariery utrudniające płynne i satysfakcjonujące doświadczenie zakupowe.

Doskonalenie produktu: Customer Journey Map umożliwia zrozumienie doświadczeń użytkowników związanych z korzystaniem z produktu. Analiza poszczególnych etapów podróży użytkownika pozwala na identyfikację słabych punktów, problemów czy możliwości doskonalenia produktu.

Usprawnienie procesu zakupowego: Dogłębna analiza umożliwia rozpoznanie przeszkód i barier, które mogą wpływać na decyzję zakupową. Dzięki Customer Journey Map można skrócić ilość koniecznych kroków i zapewnić klarowną informację na temat produktów oraz warunków zakupu.

Wpływ Customer Journey Map na poprawę obsługi klienta

Wpływ Customer Journey Map na poprawę obsługi klienta
Wpływ Customer Journey Map na poprawę obsługi klienta

Customer Journey Map wpływa znacząco na doskonalenie jakości obsługi klienta na wielu różnych płaszczyznach. Oferuje możliwość dogłębnego zrozumienia perspektywy klienta w kontekście różnych etapów i ich interakcji z firmą. Poprzez to zrozumienie, firma może zidentyfikować obszary trudności, barier czy momentów niezadowolenia klientów. Taka wiedza stanowi solidną podstawę do podejścia do obsługi klienta z większą empatią.

Ważnym aspektem Customer Journey Map jest także identyfikacja kluczowych punktów styku, w których klient ma najczęstsze interakcje z naszą marką. Dzięki tej identyfikacji, firma może się skoncentrować na tych kluczowych obszarach, zapewniając, że każda interakcja jest pozytywna i skutecznie obsłużona, co przekłada się na ogólną jakość doświadczenia klienta.

Ponadto, narzędzie to pozwala na wychwycenie nieoptymalnych procesów obsługi klienta. Rozpoznanie przeszkód, długiego czasu oczekiwania czy powtarzających się problemów pozwala na wprowadzenie zmian w procesach, które prowadzą do poprawy obsługi i skuteczniejszego zaspokajania potrzeb konsumentów. Tworzenia Customer Journey Map wymaga współpracy między różnymi działami w firmie, takimi jak obsługa klienta, marketing i sprzedaż. W rezultacie, firma może skutecznie dostosować swoje strategie do oczekiwań klientów i osiągnąć wyższy poziom satysfakcji oraz lojalności klientów.

Etapy tworzenia

Ścieżka klienta zazwyczaj składa się z różnych etapów, takich jak świadomość, rozważenie, zakup i okres po dokonaniu zakupu. Każdy z nich obejmuje wiele punktów styku z marką, w tym reklamy, interakcje w mediach społecznościowych, wizyty na stronie internetowej, obsługę klienta i wiele innych. Mapowanie tych punktów kontaktowych pozwala firmom zidentyfikować obszary wymagające poprawy, ocenić skuteczność ich działań marketingowych i zoptymalizować strategie obsługi klienta. Przyjrzyjmy się etapom customer journey :

 1. Definiowanie celów i zakresu: Przed rozpoczęciem procesu mapowania podróży klienta należy koniecznie zdefiniować swoje cele i zakres. Określ, jakie konkretne spostrzeżenia chcesz uzyskać dzięki ćwiczeniu i określ punkty styku i kanały, które chcesz uwzględnić. Ten etap ścieżki stanowi podstawę całego procesu mapowania, zapewniając, że wszystkie wysiłki są zgodne z celami biznesowymi.
 2. Prowadzenie badań: Aby stworzyć dokładną i wnikliwą mapę podróży klienta, musisz zebrać odpowiednie dane i spostrzeżenia. Ten etap obejmuje przeprowadzenie dokładnych badań, które mogą obejmować wywiady i różne analizy istniejących danych klientów. Kluczem jest zebranie informacji, które reprezentują różne etapy podróży klienta.
 3. Identyfikacja grupy docelowej: Zrozumienie klientów na głębokim poziomie ma kluczowe znaczenie dla skutecznego mapowania. Tworząc postacie klientów, możesz podzielić odbiorców na segmenty na podstawie demografii, wzorców zachowań, motywacji i celów. Te postacie będą służyć jako podstawa do mapowania indywidualnych podróży różnych segmentów klientów, umożliwiając Ci odpowiednie spersonalizowanie swojego podejścia.
 4. Mapowanie podróży klienta: Jest to podstawowy etap – wizualizacja całego doświadczenia klienta. Zacznij od stworzenia osi czasu lub struktury podobnej do osi, która reprezentuje różne etapy, przez które przechodzi konsument, od świadomości do rzecznictwa. Określ punkty styku klienta, interakcje, emocje i punkty bólu. Ten etap wymaga współpracy z różnymi interesariuszami, aby uzyskać wgląd z wielu perspektyw.
 5. Analiza i identyfikacja luk: Po utworzeniu mapy podróży nadszedł czas, aby przeanalizować luki. Szukaj wzorców, trendów i możliwości poprawy. Analizując mapę, możesz wskazać punkty bólu, obszary niespójności lub przegapione okazje do zaangażowania. Ten etap pomaga uzyskać całościowy obraz doświadczenia klienta i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić znaczące ulepszenia.
 6. Tworzenie wykonalnych strategii: Po zidentyfikowaniu luk i obszarów do poprawy nadszedł czas, aby opracować wykonalne strategie. Wykorzystaj spostrzeżenia uzyskane z mapy podróży klienta, aby stworzyć inicjatywy, które poprawią doświadczenie odbiorcy w każdym punkcie kontaktowym. Może to obejmować optymalizację kanałów komunikacji, udoskonalenie oferty produktów/usług lub usprawnienie procesów. Kluczem jest dostosowanie tych strategii do ogólnych celów biznesowych i zapewnienie ich wykonalności.
 7. Wdrażanie i monitorowanie: Po opracowaniu wykonalnych strategii nadszedł czas, aby wprowadzić je w życie. Wdrażaj niezbędne zmiany i monitoruj ich wpływ na doświadczenie odbiorcy. Stale mierz i śledź kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby ocenić skuteczność swoich inicjatyw. Regularnie przeglądaj i aktualizuj ścieżkę, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w zachowaniu klienta lub dynamice rynku.
Customer Journey Mapping Tutorial

Narzędzia i metody Customer Journey Map

Kluczowym elementem jest stworzenie kompleksowego obrazu, który pozwoli lepiej dostosować działania firmy do potrzeb klientów. Warto skoncentrować się na wizualizacji informacji. Mapy wizualne, scenariusze użytkowania czy diagramy przepływu pozwalają na ukazanie etapów podróży klienta, ich sekwencji i punktów kontaktu.

Jednym z popularnych narzędzi do tworzenia Customer Journey Map jest mapa empatii. Pomaga ona firmom zrozumieć myśli, uczucia i motywacje klientów, tworząc wizualną reprezentację ich doświadczeń. Emocjogramy, czyli reprezentacje emocji towarzyszących klientowi na różnych etapach, dodają kolejny wymiar zrozumienia, pozwalając uwzględnić emocjonalne aspekty interakcji.

Oprócz tych narzędzi istnieją różne metody, które firmy mogą stosować do gromadzenia i analizowania danych dotyczących ścieżki zakupowej klienta. Obejmują one ankiety, wywiady, grupy fokusowe i analizę opinii klientów. Metody te zapewniają firmom cenny wgląd w preferencje klientów, oczekiwania i problemy, umożliwiając im dostosowanie swojej oferty do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie szczegółowego szablonu customer experience map może pomóc w identyfikacji kluczowych momentów kontaktu klienta z marką. Jeśli chodzi o wybór odpowiednich metod dla Twojej firmy, ważne jest, aby wziąć pod uwagę konkretne cele i zadania. Istotne jest także uwzględnienie perspektyw różnych działów w firmie. Wspólne warsztaty czy sesje twórcze pozwalają na integrację wiedzy i perspektyw, co prowadzi do bardziej kompleksowego spojrzenia na podróż klienta. Każde narzędzie ma swoje mocne strony i ograniczenia, dlatego ważne jest, aby wybrać te, które są zgodne z Twoimi potrzebami biznesowymi. Możesz skorzystać z podanych praktyk, aby stworzyć Customer Journey Map, której celem będzie nie tylko zadowolenie klientów, ale także budowanie trwałych więzi i wyjątkowej pozycji marki na rynku.

Podsumowanie

Customer Journey Map to narzędzie, które umożliwia zrozumienie oraz poprawę doświadczenia klienta. Poprzez planowanie procesów obsługi klienta i identyfikowanie punktów kontaktu klienta z marką, a także analizowanie danych za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics, możesz uzyskać cenne informacje. Dzięki temu jesteś w stanie podejmować świadome decyzje, mające na celu podniesienie ogólnych wrażeń klientów.

Nie zapominaj, że kluczem do skutecznego mapowania podróży klienta jest regularna aktualizacja i udoskonalanie map na podstawie nowych danych i informacji zwrotnych. Głównym celem jest poznanie dynamiki doświadczenia klienta, co pozwala rozpoznać aspekty, jak również określić źródła potencjalnych problemów i potrzeb klientów oraz poznaczyć obszary, gdzie doskonalenie jest niezbędne. Przez utrzymanie koncentracji na kliencie i stałe doskonalenie jego doświadczenia, budujesz trwałe relacje, co pozwala Ci wyprzedzać konkurencję. Customer Journey Map jest nieocenionym narzędziem do analizy i doskonalenia customer experience, umożliwiając lepsze zrozumienie interakcji klienta z twoją marką na każdym etapie podróży.

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy