Design Thinking - metoda rozwiązywania problemów w projektach IT

Design Thinking w IT - Software House

28 listopada 2022

W każdej branży produkty powinny odpowiadać potrzebom użytkowników. Również w sferze informatycznej dogłębne zrozumienie potrzeb odbiorców jest kluczowe, do wytworzenia najlepszej jakości produktów czy usług. Sprawdź, na czym polega ta metoda, z jakich składa się etapów i dlaczego warto ją stosować w cyfrowym świecie.

Idea stosowania Design Thinking w IT

Design Thinking - metoda rozwiązywania problemów w projektach IT
Design Thinking w praktyce / Design Thinking Model

Zacznijmy od samej definicji pojęcia. Design Thinking to metoda pozwalająca potrzeby konsumentów i dopasować produkt do wymagań użytkownika końcowego. Służy ona do tworzenia innowacji i rozwiązania powszechnie spotykanych problemów, w sposób nowatorski i nieszablonowy. Aby metoda była skuteczna, konieczne jest skompletowanie zespołu specjalistów, który dzięki współpracy może osiągnąć stawiane określone w procesie cele.

W zespole Design Thinking znajdują się inżynierowie, technolodzy, analitycy, designerzy, specjaliści do spraw marketingu oraz socjolodzy. Celem tworzenia projektów w ideologii Design Thinking jest osiągnięcie efektów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku, które są opłacalne i możliwe do zrealizowania w określonych ramach czasowych.

Trzy założenia Design Thinking 

W ideologii myślenia projektowego występują trzy założenia. Metoda opiera się na takich filarach jak:

  • wyczerpująca analiza potrzeb - zawiera ona zarówno potrzeby uświadomione oraz nieuświadomione.
  • nietypowe rozwiązania - spojrzenie na tematykę z wielu perspektyw może dać ciekawe rezultaty i pozwoli wyjść poza standardową konwencję.
  • eksperymenty i testy - to właśnie one pozwalają zweryfikować dane rozwiązanie i wprowadzić najważniejsze poprawki.

Design Thinking - pięć etapów

Design Thinking - metoda rozwiązywania problemów w projektach IT
Etapy Design Thinking

Dla lepszego zrozumienia metodyki Design Thinking warto zapoznać się z poszczególnymi fazami realizacji projektu. Tylko pod warunkiem zakończenia każdego etapu możemy mówić o końcowym sukcesie.

1. Empatyzacja

Pierwszym stadium pracy jest empatyzacja, czyli próba zrozumienia sytuacji użytkowników. Specjaliści w tej fazie pracy starają się zrozumieć odbiorcę poprzez rozpoznanie jego potrzeb i motywacji do podjęcia działań. Podczas empatyzacji stosowane są mapy empatii, szczegółowe badanie potrzeb, wywiady oraz analiza środowiska. Badania powinny być dyskretne i skupiać się w głównej mierze na obserwacji. 

2. Synteza informacji

Po wykonaniu badań należy dokonać syntezy informacji. Polega ona na analizie zebranych danych i zdefiniowaniu problemu. Wymaga to otwartości na nowe pomysły i wyłamania się z własnych ram myślowych. Aby wyciągnąć wnioski, potrzeba czasu i zaangażowania. Dla osiągnięcia zadowalających rezultatów naukowcy używają takich metod jak reframing, 5 x why oraz metodę mapowania problemu.

3. Generowanie pomysłów

Tworzenie pomysłów może zacząć się dopiero po właściwym zdefiniowaniu problemów. Na tym etapie członkowie zespołu spotykają się i obmyślają rozwiązania za pomocą burzy mózgów. Najważniejszymi aspektami w tej fazie jest odwaga i przygotowane zaplecze merytoryczne. Najczęściej podczas generowania pomysłów używa się kolorowych karteczek. Proces tworzenia idei wymaga elastyczności i dystansu do własnych kreacji.

4. Tworzenie prototypów

Budowanie prototypów przypomina budowanie produktu końcowego. Prototyp jest jednak tworzony w wersji uproszczonej. Modele produktu są prezentowane potencjalnym odbiorcom, którzy oceniają ich użyteczność. Dzięki temu można wizualnie zaprezentować obiekt, ale także zebrać opinie na jego temat i wyciągnąć wnioski. Prototypy to świetny sposób na oszczędność, ponieważ nie wymagają one dużego wkładu finansowego.

5. Testy końcowe

Proces tworzenia według myślenia projektowego wieńczą testy końcowe. Polegają one na testowaniu rozwiązania w środowisku użytkownika. W tej fazie kluczowa jest współpraca pomiędzy różnymi sektorami działania firmy, aby możliwa była właściwa ocena przeprowadzonych testów na użytkownikach końcowych. W mniejszych firmach mowa tu o poszczególnych rolach skupionych na kluczowych czynnościach firmy. W większych organizacjach mówimy o zarządzie, dziale administracji, działach kreatywnych, w tym przykładowo dziale prawnym.

Testy służą sprawdzeniu gotowego produktu, który pozytywnie przeszedł odpowiednia badania na użytkownikach końcowych. Wdrożenie ostatniego procesu pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, czy projektowana usługa lub produkt spełnia oczekiwania klienta oraz czy możemy w jakiś sposób wyeliminować błędy i problemy z jakimi napotkali się użytkownicy.

Zalety Design Thinking w branży IT

Design Thinking - metoda rozwiązywania problemów w projektach IT
Metoda Design Thinking - myślenie projektowe do zwiększania zysków

Design Thinking świetnie sprawdza się u dystrybutorów oprogramowania oraz w software house’ach. Myślenie projektowe pozwala wykorzystać pełny potencjał zespołu, spojrzeć na problem z innej perspektywy, dopasować ofertę do potrzeb klienta oraz zdobyć bezcenną wiedzę.

W sektorze IT Design Thinking jest często połączony z metodologią zwinną Agile. Na tej podstawie firmy mogą badać zachowania użytkowników i sprawnie realizować zadania. 

Więcej informacji na temat procesu DT znajdziesz na stronie naszej marki SynergyLab poświęconej współpracy ze startupami. Zachęcamy Cię również do zapoznania się z metodą projektową Design Sprint. Jaka może być skutecznym i szybkim mechanizmem do rozwijania twojego produktu lub usługi. Jeśli chcesz znaleźć specjalistę, który pomoże Ci zorganizować taki proces, to trafiłeś we właściwe miejsce. Zapraszamy do kontaktu.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy