User Centered Design - UCD - Projektuj UX przyjazny użytkownikom!

User-Centered-Design-UCD-Projektuj-UX-przyjazny-uzytkownikom

7 sierpnia 2023

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałby proces, który zaczyna się od ludzi, a nie od technologii? Jakie potencjalne korzyści płyną z projektowania skoncentrowanego na człowieku i uwzględnienia jego potrzeb jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia pierwszej linii kodu?

W dzisiejszym świecie technologicznym, User Centered Design (UCD) to filozofia, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu oprogramowania. Głównym celem UCD jest postawienie użytkownika na pierwszym miejscu podczas całego procesu projektowania. Zrozumienie jego punktu widzenia pomaga w tworzeniu intuicyjnych i przyjaznych rozwiązań, które spełniają rzeczywiste potrzeby i koncentrują się na dostarczeniu wartościowych doświadczeń.

W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć i przybliżyć ideę User Centered Design, przeanalizujemy jej kluczową rolę w tworzeniu produktów zorientowanych na użytkowniku, podobieństwo między Human-Centered Design i Design Thinking, oraz odkryjemy korzyści, jakie może przynieść Tobie i Twoim klientom.

UCD - Klucz do tworzenia niesamowitych doświadczeń użytkownika

W branży IT proces tworzenia produktów często rozpoczyna się od rozwijania nowych technologii, narzędzi lub kodowania. Ale co by się stało, gdybyśmy zaczęli od centrum tego procesu – od człowieka?

To pytanie otwiera drzwi do świata User Centered Design, podejścia, które umieszcza użytkownika na czołowym miejscu procesu twórczego. W latach 90-tych, amerykański psycholog Donald Norman odegrał kluczową rolę w opracowaniu i popularyzacji projektowania zorientowanego na człowieka. Dzięki niemu powstały nowe metody badawcze, a współczesne projekty konsekwentnie przynoszą korzyści zarówno dla użytkowników, jak i biznesów.

UCD to kompleksowy proces, który obejmuje cały cykl życia produktu – od początkowych wytycznych i koncepcji, poprzez projektowanie, testowanie, aż po implementację i ciągłe aktualizacje. Ten proces opiera się na ciągłym zrozumieniu i uwzględnianiu potrzeb, oczekiwań i doświadczeń końcowych odbiorców. Na każdym etapie, od badania odbiorców, poprzez prototypowanie, aż po testy użyteczności, User Centered Design skupia się na stworzeniu najlepszego możliwego doświadczenia.

User-Centered Design vs Human-Centered Design

Choć User-Centered Design (UCD) i Human-Centered Design (HCD) mają wiele wspólnego, istnieją między nimi pewne różnice. Zarówno UCD, jak i HCD to procesy, które kładą nacisk na poznanie i uwzględnienie potrzeb odbiorców w fazie projektowania, ale HCD ma szerszy zakres, obejmując nie tylko użytkowników, ale także wszystkie osoby dotknięte danym projektem.

User Centered Design skupia się przede wszystkim na tworzeniu produktów, które są łatwe w użyciu i dostarczają wartości dla konkretnych odbiorców. Human Centered Design natomiast, bierze pod uwagę cały kontekst, w którym dany produkt lub usługa będzie używana, uwzględniając różne perspektywy i interesariuszy. Takie podejście pozwala na uwzględnienie szerszego spektrum czynników, takich jak kultura, społeczność czy wpływ na środowisko.

Korzyści ze stosowania User Centered Design

Proces UCD odgrywa kluczową rolę w projektowaniu interakcji człowiek-komputer. Koniec końców, to użytkownicy są docelowymi odbiorcami produktów, które tworzymy. Umieszczając ich w centrum procesu projektowego, rozwijamy produkty, które są nie tylko funkcjonalne i intuicyjne, ale przede wszystkim spełniają wszystkie oczekiwania i potrzeby. Podejście to przynosi znaczące korzyści dla zarówno twórców, jak i klientów. Możemy wyróżnić:

 • Intuicyjność użytkowania - Dzięki koncentracji na odbiorcy podczas tworzenia oprogramowania, produkty UCD są łatwiejsze do zrozumienia i bardziej intuicyjne w użyciu. Prowadzi to do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania.
 • Przyspieszony proces adopcji - Ponieważ produkty stworzone za pomocą UCD są łatwiejsze do nauczenia się, umożliwiają szybsze przyswajanie nowych technologii. Szybkość adopcji jest kluczowa dla sukcesu każdego nowego produktu lub usługi.
 • Zwiększenie lojalności - Użytkownicy są bardziej skłonni do korzystania z produktów, które są łatwe w użyciu i spełniają ich oczekiwania. User design pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo, że zostaną lojalnymi klientami.
 • Kosztowne błędy są wykrywane wcześniej - Dzięki zastosowaniu User Centered Design, problemy są identyfikowane i rozwiązywane na wczesnym etapie procesu. To prowadzi do oszczędności, biorąc pod uwagę, iż poprawki wprowadzone na późniejszym etapie są zazwyczaj kosztowne.
 • Wzrost efektywności - Ostateczni odbiorcy mogą wykonywać zadania szybciej i efektywniej dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi. Efektywność to klucz do zwiększenia produktywności, co może przynieść korzyści zarówno dla odbiorców, jak i organizacji.

User Centered Design nie stanowi jedynie strategii projektowej, lecz jest właściwą kulturą myślenia. To kluczowy element w procesie tworzenia produktów, które nie tylko spełniają wymagania, ale również dostarczają przyjemność. Ostatecznie, to poziom zadowolenia odbiorcy stanowi miarę sukcesu każdego produktu.

User Centered Design - Co to jest? / user-centered design process

Jak UCD wpływa na doświadczenie użytkownika i jego zadowolenie

Podjęcie decyzji o skupieniu się na podejściu User Centered Design ma wiele implikacji dla odczucia i satysfakcji odbiorców. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obszarów, w których UCD ma bezpośredni wpływ:

 • Tworzenie spersonalizowanych rozwiązań - UCD pomaga w tworzeniu produktów, które są zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami. Takie spersonalizowane produkty mogą przynieść większą wartość użytkownikom, ponieważ są one skrojone na miarę ich unikalnych potrzeb.
 • Zapewnienie płynności doświadczeń - Produkty, które są tworzone z myślą o odbiorcy końcowym, zapewniają płynne doświadczenia. To oznacza, że mogą oni łatwo przepływać przez różne etapy korzystania z produktu, co z kolei zwiększa ich satysfakcję.
 • Zmniejszenie frustracji - Dzięki UCD, produkty są tworzone tak, aby były łatwe do zrozumienia i intuicyjne w obsłudze. To pomaga zminimalizować frustracje, które mogą wynikać z trudności w obsłudze produktu.
 • Wzmocnienie więzi emocjonalnej i zaufania do marki - Kiedy produkty są tworzone z myślą o odbiorcach końcowych, pomaga to wzmocnić ich emocjonalną więź z produktem. Ich indywidualne potrzeby są brane pod uwagę, co pomaga budować pozytywne relacje z marką i zwiększyć zaufanie.
 • Poprawa satysfakcji i zadowolenia - W rezultacie, wszystkie te czynniki przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji i zadowolenia użytkowników. Kiedy są oni zadowoleni z produktu, są bardziej skłonni do korzystania z niego, co przekłada się na długotrwałe korzyści dla firmy.

Wpływ UCD na wyniki biznesowe i konkurencyjność

Tworzenie produktów zgodnie z zasadami User Centered Design może przynieść wiele korzyści dla firmy. Te korzyści nie kończą się jedynie na zwiększeniu satysfakcji odbiorców, ale przenikają głębiej, wpływając na wyniki i konkurencyjność firmy. Poniżej kilka kluczowych aspektów, które podkreślają, jak metodyka UCD może wpłynąć na sukces firmy:

Wyróżnianie się na rynku: Firmy, które inwestują w User Centered Design, mają większą szansę na wyróżnienie się na rynku, ponieważ tworzą produkty, które rzeczywiście rozwiązują konkretne problemy. Te produkty są nie tylko użyteczne, ale także intuicyjne i łatwe w użyciu, co jest cenione przez klientów i daje firmie przewagę konkurencyjną.

Oszczędność kosztów: Wdrażając podejście UCD, firmy mogą wykrywać problemy na wczesnym etapie rozwoju projektu. To oznacza, że mogą unikać poprawek i błędów później, co zdecydowanie wpływa na ich wyniki finansowe. Poza tym, gdy produkt jest dobrze zaprojektowany od początku, może zminimalizować koszty związane z obsługą klienta, szkoleniami i wsparciem.

Poprawa reputacji marki: Produkty, które są zaprojektowane z myślą o odbiorcach końcowych, nie tylko zadowalają klientów, ale również budują pozytywny wizerunek marki. Dzięki temu, marki korzystające z podejścia UCD często cieszą się lepszą reputacją i większym uznaniem na rynku.

Zwiększenie efektywności operacyjnej: Kiedy produkt jest łatwy w użyciu i dobrze zaprojektowany, odbiorcy mogą szybko i efektywnie wykonywać swoje zadania. To prowadzi do zwiększenia produktywności, co z kolei może poprawić efektywność operacyjną firmy.

Zwiększenie zaangażowania i lojalności klientów: UX Design ma na celu stworzenie produktów lub usług, które dostarczają pozytywne, satysfakcjonujące i wzbudzające emocje doświadczenia. Kiedy odbiorcy cieszą się z interakcji z produktem, stają się bardziej zaangażowani, co często przekłada się na większą lojalność i dłuższą współpracę z marką, a ta prowadzi do zwiększenia przychodów.

Zgodnie z powyższymi, User Centered Design jest nie tylko strategią wytwarzania produktu, ale również podejściem biznesowym. Firmy, które zdecydują się na skupienie się na potrzebach swojej grupy docelowej, mogą spodziewać się licznych korzyści, w tym poprawy wyników finansowych firmy, zwiększenia przewagi konkurencyjnej, czy możliwości dotarcia do potencjalnych klientów za sprawą dobrej reputacji.

User Centered Design - UCD - Projektuj UX przyjazny użytkownikom!
Jak wdrożyć UCD? - User Centered Design Canvas

Jak wdrożyć User Centered Design w firmie

Wdrożenie UCD w firmie to proces, który wymaga strategicznego podejścia i pełnego zaangażowania. To nie tylko kwestia wykorzystania nowych narzędzi czy metod, ale przede wszystkim zmiana filozofii działania firmy. User Centered Design stawia klienta na pierwszym miejscu, co może oznaczać przekształcenie całego procesu tworzenia produktów.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, kim są Twoi odbiorcy końcowi i jakie są ich potrzeby. Może to wymagać przeprowadzenia badań, takich jak wywiady, obserwacje, ankiety czy analizę danych. Te informacje są kluczowe do tworzenia produktów, które naprawdę odpowiadają na oczekiwania.

Następnie, potrzebne jest zaangażowanie całego zespołu. Zanim zaczniesz realizację, wszyscy powinni być świadomi znaczenia User Centered Design i jakie korzyści przynosi. Może to wymagać przeszkolenia zespołu, aby zapewnić, że wszyscy rozumieją zasady UCD i są w stanie je stosować.

Również ważne jest przetestowanie projektów na odbiorcach i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. To pozwoli zrozumieć, jak odbiorcy reagują na produkt, co działa, a co nie. Testy powinny odbywać się na różnych etapach procesu, aby można było dokonywać zmian na bieżąco dla satysfakcjonujących rezultatów.

Najlepsze praktyki implementacji User Centered Design w projektach IT

Wdrażając User Centered Design w projektach IT, istotne jest zastosowanie kilku kluczowych zasad i praktyk:

Zrozumienie odbiorców końcowych: Badania i analiza potrzeb powinny być podstawą każdego projektu. Bez zrozumienia, kto jest odbiorcą i czego potrzebuje, trudno stworzyć produkt, który będzie dla niego wartościowy.

Włączenie użytkowników w proces realizacji: Ostateczni odbiorcy powinni mieć możliwość wpływania na kształt produktu, poprzez ocenę prototypów, udzielanie informacji zwrotnych i uczestniczenie w rozwoju produktu.

Iteracyjne projektowanie: Projektowanie powinno być procesem ciągłym, z wieloma powtarzającymi się iteracjami tworzenia, kontrolowania i poprawiania. To pozwala na szybkie reagowanie na problemy i dostosowanie produktu do zmieniających się wymagań.

Interdyscyplinarność zespołu: Zespół pracujący nad projektem powinien składać się z różnych specjalistów, takich jak projektanci, programiści, specjaliści od UX, itp. Dzięki temu można uwzględnić różne perspektywy i tworzyć produkty, które są nie tylko technicznie zaawansowane, ale również przyjazne do użytkowania.

Testowanie z użytkownikami: Testy powinny być przeprowadzane regularnie już na wczesnych fazach projektu. To pozwala na weryfikację czy produkt spełnia wszystkie oczekiwania, jakie problemy mogą wystąpić i jak je rozwiązać na różnych etapach procesu.

Popularne metody i narzędzia stosowane w UCD

 • Persony - Są to fikcyjne reprezentacje użytkowników, które pomagają zrozumieć ich pragnienia, zachowania i cele.
 • Mapy empatii - Służą do zrozumienia, co korzystający myślą, czują, mówią i robią w kwestii stosowania produktu.
 • Prototypowanie - Służy do tworzenia wstępnych wersji produktu, które mogą być kontrolowane na użytkownikach.
 • Testy użyteczności - Są to testy, w których wykonywane są zadania za pomocą produktu, podczas gdy obserwatorzy monitorują interakcje i identyfikują napotkane wyzwania. Testy te dostarczają wartościowych informacji zwrotnych, które pozwalają na dalsze doskonalenie projektu w kierunku lepszego UX (user experience).
 • Narzędzia do projektowania interfejsu użytkownika (UI) - Istnieje wiele narzędzi, które mogą ułatwić wytwarzanie interfejsu. W software house wykorzystuje się m.in takie jak Sketch, Figma czy Adobe XD.

Poprzez skuteczne wykorzystanie tych narzędzi, metod informatycznych oraz rygorystycznego przestrzegania zasad i najlepszych praktyk UCD, przedsiębiorstwa są w stanie tworzyć produkty, które rzeczywiście spełniają oczekiwania oraz zaspokajają potrzeby swoich odbiorców końcowych.

User Centered Design, a Design Thinking

User Centered Design oraz Design Thinking są podejściami, które często są razem zestawiane w odniesieniu do projektowania produktów i usług. Oba podejścia kładą nacisk na zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika, ale różnią się pod względem skali i zakresu działania.

Design Thinking to szeroka i interdyscyplinarna metodyka projektowania, która skupia się na zrozumieniu swoich odbiorców końcowych i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Ten proces opiera się na pięciu etapach: empatii, definiowaniu problemu, generowaniu pomysłów, prototypowaniu i testowaniu. Design Thinking zachęca do myślenia spoza utartych schematów i łączenia różnych perspektyw w celu znalezienia najbardziej odpowiednich rozwiązań.

Choć te dwa podejścia mają różnice w skali i zakresie działania, są często razem łączone, ponieważ uzupełniają się nawzajem. Design Thinking dostarcza ogólnej strategii kreatywnego myślenia, która pozwala projektantom podejść do problemów w sposób innowacyjny i elastyczny. Natomiast UCD dostarcza bardziej szczegółowych metod analizy i weryfikacji, aby zapewnić, że rozwiązania są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb swoich klientów.

W skrócie, Design Thinking oferuje ogólne podejście do kreatywnego rozwiązywania problemów, podczas gdy UCD skupia się na szczegółowej analizie i projektowaniu zorientowanym na użytkownika. Ich synergia pomaga tworzyć oryginalne i skuteczne rozwiązania, które w pełni spełniają oczekiwania ich odbiorców.

Mapa empatii wykorzystywana w procesie User Centered Design
Mapa empatii wykorzystywana w procesie User Centered Design

Podsumowanie

Proces User Centered Design skupia się na tworzeniu produktów, które są intuicyjne i łatwe w użyciu, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję i zaangażowanie odbiorców końcowych, a tym samym na lepsze wyniki finansowe. Human Centered Design natomiast, podchodzi do projektowania z szerszej perspektywy, uwzględniając cały kontekst, w którym produkt będzie używany.

Zarówno UCD, jak i HCD, oferują wiele zalet. Umożliwiają tworzenie produktów, takich jak np. aplikacje mobilne lub webowe, które są nie tylko technicznie zaawansowane, ale również spersonalizowane do wymagań swoich klientów. Te strategie stawiają odbiorcę na pierwszym miejscu w każdym etapie procesu projektowego, co prowadzi do tworzenia produktów, które są przyjazne i naprawdę spełniają ich potrzeby. Ponadto, takie podejście może przyczynić się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, poprawy zysków i zwiększenia zadowolenia klientów. Wreszcie, zarówno UCD, jak i HCD, mogą prowadzić do innowacji, odkrywając nowe sposoby rozwiązywania problemów i spełniania oczekiwań swoich odbiorców.

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy