JIRA w Praktyce: Oprogramowanie Atlassian do Efektywnego Zarządzania Projektami IT

JIRA w Praktyce - Atlassian - Software House

21 sierpnia 2023

W szybko zmieniającym się świecie projektów IT, gdzie każda sekunda ma znaczenie, pojawiło się pytanie: Jak osiągnąć efektywne zarządzanie, aby zespół mógł pracować sprawnie, a projekty rozwijały się zgodnie z planem? Czy chciałeś kiedyś poznać klucz do doskonałego zarządzania projektami IT? Tutaj odpowiedzią jest JIRA!

JIRA, potężne narzędzie do zarządzania projektami opracowane przez Atlassian, stało się idealnym rozwiązaniem dla zespołów biznesowych z różnych branż. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad rozwojem oprogramowania, kampaniami marketingowymi, czy nawet organizujesz wydarzenia, JIRA oferuje solidny zestaw funkcji, które pomogą Ci usprawnić procesy pracy i efektywnie współpracować z zespołem.

W tym krótkim przewodniku dowiesz się, czym jest JIRA i zagłębisz się w jej główne cechy, które sprawiają, że jest ona niezbędnym narzędziem do zarządzania projektami.

Czym jest JIRA?

Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom w łatwym planowaniu, analizowaniu i zarządzaniu pracą. Pierwotnie stworzona z myślą o zespołach programistycznych, ewoluowała, aby stać się wszechstronnym narzędziem wykorzystywanym przez firmy z różnych branż.

JIRA, zaczynając swoją podróż w 2002 roku jako projekt tworzony przez firmę Atlassian, miała na celu ułatwienie procesów śledzenia błędów i zarządzania zadaniami w projektach programistycznych. Początkowo była skupiona na potrzebach deweloperów, co przyczyniło się do jej późniejszego sukcesu i popularności w środowisku IT.

Z czasem jej potencjał szybko przekroczył ramy pierwotnych założeń. Dzięki elastyczności i konfigurowalności JIRA, zespoły zaczęły wykorzystywać ją do różnych celów, takich jak zarządzanie projektami dla zespołów Agile, wymaganiami, rozwojem zadań, monitorowanie postępów, oraz analizowanie zasobów i wydajności. To narzędzie przekształciło się w oprogramowanie, które może być dostosowane do specyficznych potrzeb praktycznie każdej organizacji o dowolnej wielkości, niezależnie od jej dziedziny działania.

Główne funkcje i korzyści

Śledzenie problemów : Możesz tworzyć, przypisywać i kontrolować problemy lub zadania w całym ich cyklu życia. Każdy problem można dostosować za pomocą określonych pól, takich jak priorytet, status i daty wykonania, dzięki czemu zespoły będą miały pełną wizję postępu swojej pracy. Ponadto system JIRA umożliwia zespołom tworzenie przepływów pracy, automatyzację procesów i konfigurowanie powiadomień, aby upewnić się, że nic nie umknie uwadze.

Zarządzanie relacjami zgłoszeń : Dla zespołów realizujących złożone projekty z wieloma zależnościami, korzystanie z funkcji łączenia zgłoszeń i zarządzania zależnościami w JIRA Software okazują się nieocenione. Funkcje te umożliwiają nawiązywanie relacji między różnymi kwestiami, śledzenie zależności i wizualizację ogólnej struktury projektu. Pomaga to nie tylko w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i blokad drogowych, ale także umożliwia efektywną alokację zasobów.

Agile Project Management : Dla zespołów praktykujących metodyki Agile, oferowany jest szereg funkcji dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki tablicom Agile, takim jak Scrum i Kanban, zespoły mogą wizualizować swoją pracę, tworzyć sprinty i kontrolować postępy za pomocą konfigurowalnych tablic, zaległości i wykresów.

Współpraca i komunikacja : Skuteczna współpraca ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu, a JIRA wyróżnia się w tym obszarze. Członkowie zespołu mogą komentować problemy, udostępniać załączniki i wymieniać innych członków zespołu, aby ułatwić dyskusje i regularnie dostarczać aktualne informacje wszystkim zainteresowanym.

Dostosowywanie i rozszerzalność : Każdy zespół ma unikalne wymagania, a dzięki JIRA są one szybko rozpoznawane, oferując szerokie opcje dostosowywania. Możesz uwzględnić je do przepływu pracy zespołu, tworzyć nietradycyjne pola i definiować typy problemów spersonalizowane do Twoich potrzeb. JIRA obsługuje również szeroką gamę wtyczek i integracji, co pozwala rozszerzyć jej funkcjonalność i zintegrować z innymi używanymi narzędziami, takimi jak środowiska programistyczne, systemy zarządzania testami i platformy obsługi klienta.

Raportowanie i analiza : Aby monitorować postępy projektu i podejmować decyzje oparte na danych, istnieje szereg funkcji raportowania i analizy. Zespoły mogą generować różnego rodzaju raporty, w tym wykresy spalania, prędkości i wykresy kontrolne, aby uzyskać wgląd w ich wydajność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Funkcje raportowania pomagają zespołom być na bieżąco, identyfikować wąskie gardła i optymalizować przepływy pracy.

Jak efektywnie zarządzać projektami IT przy użyciu JIRA : Krok Po Kroku

Jak efektywnie zarządzać projektami IT przy użyciu JIRA
7 kroków do zarządzania projektem IT
 1. Skonfiguruj swój projekt w JIRA : Rozpocznij od zdefiniowania zakresu, celów i zadań. Możesz utworzyć nowy projekt, wybierając odpowiedni szablon, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Pomoże Ci to uporządkować projekt i zapewni jasną mapę drogową dla Twojego zespołu.
 2. Twórz i przypisuj zadania : JIRA Software zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, w którym możesz łatwo tworzyć zadania, przypisywać je członkom zespołu i ustawiać daty wykonania. Dzieląc projekt na mniejsze elementy, możesz zapewnić równomierne rozłożenie pracy i skuteczne śledzenie postępów.
 3. Użyj tablic do zarządzania wizualnego : Tablice JIRA to potężna funkcja, która pozwala wizualizować i zarządzać zadaniami projektu na tablicy Kanban lub Scrum. Tablice Kanban zapewniają wizualną reprezentację pracy w toku, pozwalając zobaczyć, które zadania są na różnych etapach realizacji. Z kolei tablice Scrum pomagają zarządzać sprintami i monitorować postępy w osiąganiu celów projektu. Korzystaj z tych tablic, aby ułatwić współpracę zespołową.
 4. Śledź postępy i kamienie milowe : Od wykresów spalania po wykresy Gantta, możesz wejrzeć w postępy swojego projektu i zidentyfikować potencjalne wąskie gardła lub opóźnienia. Regularnie monitoruj te raporty, aby upewnić się, że Twój projekt jest realizowany zgodnie z zamysłem i w razie potrzeby wprowadź niezbędne korekty.
 5. Wspieranie współpracy i komunikacji : Oferowanych jest wiele opcji dla utrzymania skutecznej komunikacji, takich jak komentowanie zadań, załączanie plików i tworzenie dyskusji. Zachęć członków zespołu do korzystania z tych funkcji w celu udostępniania aktualizacji, zadawania pytań i przekazywania opinii. Zwiększy to przejrzystość i poprawi współpracę.
 6. Integracja z innymi narzędziami : JIRA bezproblemowo integruje się z innymi popularnymi narzędziami i usługami. Skorzystaj z integracji, aby udoskonalić przepływ pracy i zwiększyć produktywność. Na przykład integracja JIRA z Confluence pozwala połączyć dokumentację projektu bezpośrednio z zadaniami, zapewniając wszystkim dostęp do potrzebnych informacji.
 7. Regularnie sprawdzaj i ulepszaj : Ciągłe doskonalenie jest kluczem do efektywnego zarządzania projektami. Poświęć czas na regularne przeglądy projektów, aby ocenić, co zadziałało dobrze, a co wymaga poprawy. Skorzystaj z funkcji retrospekcji JIRA, aby zebrać informacje zwrotne od członków zespołu i zidentyfikować obszary do optymalizacji. Wdrażaj wnioski z tych przeglądów w swoich przyszłych projektach, aby udoskonalić swoje podejście do zarządzania projektami.

Jak korzystać z tablicy Kanban i Scrum

Korzystanie z Tablic Scrum i Kanban w Jira Cloud

Tablice Kanban i Scrum stanowią niezastąpione narzędzie do wizualizacji przepływu pracy i zarządzania projektami. Pozwalają one zespołom monitorować postępy, reagować na zmiany i utrzymywać klarowność procesów. W obu przypadkach, korzystanie z tablic przyczynia się do optymalizacji procesów zarządzania, poprawy komunikacji oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Tablice te ułatwiają przypisywanie zadań, monitorowanie postępów i dostarczanie wartości klientowi.

Korzystanie z tablicy Kanban w JIRA to sposób na wizualizację i zarządzanie pracą w sposób uporządkowany. Tworzy się kolumny reprezentujące różne etapy przepływu pracy, a zadania przemieszcza się między nimi w miarę postępu. To pozwala identyfikować opóźnienia i reagować na zmiany priorytetów. Przypisanie zadań do członków zespołu, ustalanie limitów "Work In Progress" oraz stała analiza pomagają w efektywnym monitorowaniu działań. Kanban Board służy także jako narzędzie komunikacji, przyczyniając się do stałego doskonalenia procesu.

Scrum Board jest narzędziem wspierającym praktyki metodyki Scrum. Wizualizuje zadania w ramach sprintów, gdzie karty reprezentujące zadania przesuwane są między kolumnami "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zrobione". To umożliwia analizowanie postępów projektu w ramach krótkoterminowych cykli sprintów. Zespół koncentruje się na dostarczaniu wartości w danym okresie, a cykliczność sprintów umożliwia adaptację i optymalizację planów na bieżąco. Przypisywanie zadań, monitorowanie czasu oraz systematyczna komunikacja wewnątrz zespołu są kluczowe dla sukcesu na tablicy Scrum. Analiza wyników sprintu pozwala na ciągłe doskonalenie procesu i skupienie na kontinuum dostarczania wartości.

Jakie narzędzia i rozszerzenia związane z JIRA są przydatne dla branży IT

 • JIRA Service Management - To narzędzie do zarządzania incydentami, problemami i wsparciem klienta. Dla działań IT jest nieocenione, umożliwiając zgłaszanie, analizowanie i rozwiązywanie trudności. Zespoły IT mogą tworzyć priorytety, udostępniać bazę wiedzy oraz zapewniać szybką pomoc techniczną, co przyczynia się do poprawy satysfakcji klienta.
 • Confluence - Chociaż oddzielne od JIRA, jest często integrowane, pozwalając zespołom tworzyć dokumentację, strony wiedzy i współpracować nad treściami związanymi z projektami IT. Zespoły mogą dzielić się informacjami, dokumentować procesy oraz tworzyć wspólną przestrzeń, co przyczynia się do lepszej komunikacji i efektywności pracy.
 • Bitbucket - Integrując się z JIRA, Bitbucket dostarcza narzędzie kontroli wersji Git, które umożliwia zespołom deweloperskim efektywne zarządzanie kodem źródłowym. Zintegrowane repozytoria pozwalają na przegląd kodu, współpracę, kontrolę wersji i udostępnianie zmian, co udoskonala procesy rozwoju oprogramowania.
 • JIRA Portfolio - To rozszerzenie, które umożliwia zarządzanie i planowanie portfolia projektów w skali organizacji. Menadżerowie IT mogą kontrolować postępy, alokować zasoby, ustalać priorytety i harmonogramy w oparciu o widok portfolio. Dzięki temu narzędziu, firmy mogą efektywnie zarządzać portfelem projektów, zoptymalizować wykorzystanie zasobów i dostosować strategię do celów biznesowych.
 • Zephyr - Kompleksowe narzędzie do zarządzania testami zintegrowane z JIRA, zaprojektowane specjalnie dla zespołów IT. Dzięki Zephyr możesz tworzyć, organizować i wykonywać przypadki testowe, analizować wyniki testów i generować szczegółowe raporty. To rozszerzenie usprawnia proces testowania, zapewnia lepszą kontrolę jakości i ułatwia współpracę między programistami, testerami i innymi interesariuszami.
 • Tempo Timesheets - To popularne rozszerzenie do mierzenia czasu w JIRA, pomaga specjalistom IT dokładnie mierzyć i zarządzać swoim czasem. Dzięki arkuszom czasu pracy możesz monitorować czas spędzony na określonych zadaniach, projektach, a nawet zaangażowaniach klientów. Dane te zapewniają cenny wgląd w alokację zasobów, kalkulację kosztów projektu i ogólną produktywność.
 • Integracja Git dla JIRA - Ponieważ systemy kontroli wersji, takie jak Git, stają się coraz bardziej popularne w tworzeniu oprogramowania, integracja ich z JIRA staje się niezbędna. Pozwala ona specjalistom IT bezproblemowo łączyć swoje repozytoria Git z JIRA, zapewniając scentralizowaną platformę do przeglądania kodu, kontrolowania zatwierdzeń i łączenia zmian kodu źródłowego z konkretnymi problemami. Ta integracja poprawia współpracę i pomaga utrzymać przejrzysty i identyfikowalny proces rozwoju.
 • Automation for JIRA - To narzędzie umożliwia tworzenie reguł automatyzujących powtarzalne zadania i procesy w JIRA. Zespoły mogą definiować warunki i akcje, które zostaną automatycznie uruchomione, takie jak przypisanie zadań do odpowiednich osób po utworzeniu, wysyłanie powiadomień o zmianach czy aktualizacja pól na podstawie określonych warunków. Dzięki temu narzędziu zespoły IT oszczędzają czas, redukują ryzyko błędów oraz zapewniają spójność działań w ramach procesów.
 • Scriptrunner for JIRA - Jest to rozbudowane rozszerzenie, które umożliwia tworzenie niestandardowych skryptów i automatyzację zaawansowanych scenariuszy. Zespoły mogą pisać skrypty w językach jak Groovy lub JavaScript, aby dostosować zachowanie JIRA do unikalnych potrzeb projektu. To narzędzie jest szczególnie przydatne dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą rozszerzyć funkcjonalność JIRA i dostosować ją do specyficznych przypadków.
 • External Share for Jira - Rozszerzenie umożliwiające udostępnianie zasobów związanych z projektami Jira osobom spoza zespołu projektowego. Dzięki temu rozwiązaniu można udostępniać wybrane informacje, takie jak zadania, raporty czy dokumenty, klientom, partnerom biznesowym lub innym zainteresowanym osobom, bez konieczności udostępniania im pełnego dostępu do systemu Jira. To pomaga w efektywnej komunikacji zewnętrznej.

Współpraca leży u podstaw skutecznego zarządzania projektami, a JIRA wyróżnia się w tym aspekcie. Dzięki bezproblemowej integracji z innymi popularnymi narzędziami, produkt Atlassian umożliwia zespołom skuteczną wymianę informacji, udostępnianie aktualizacji i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta integracja zapewnia, że członkowie zespołu są zawsze po tej samej stronie, eliminując potrzebę ciągłej komunikacji i zmniejszając ryzyko nieporozumień.

Jak raportować i monitorować postęp projektów w JIRA

Jak raportować i monitorować postęp projektów IT w JIRA
Zarządzanie postępem projektów w JIRA

Raportowanie i monitorowanie postępu projektów IT w JIRA to kluczowy element skutecznego zarządzania. Możesz korzystać z wbudowanych narzędzi do generowania różnorodnych raportów, takich jak raporty burndown dla sprintów w metodyce Scrum lub raporty cyklu życia zadania. Dzięki nim, możesz obserwować zmiany, wykresy zadań, czas realizacji oraz efektywność zespołu.

Wspomagając się tablicami Kanban lub Scrum Board, można wizualnie monitorować, w których etapach znajdują się zadania. Wykorzystanie pulpitów nawigacyjnych umożliwia tworzenie niestandardowych widoków, które podsumowują kluczowe wskaźniki projektu. Integracja JIRA z narzędziami raportującymi, takimi jak JIRA Reporting for Confluence lub JIRA Dashboards, umożliwia generowanie złożonych raportów i wskaźników wydajności. Dzięki którym, zespoły IT mogą identyfikować obszary poprawy i podejmować świadome decyzje w celu skutecznego zarządzania projektami.

Role w zarządzaniu projektami IT

W branży informatycznej rolami odpowiedzialnymi za monitorowanie postępów i rozwój produktów jest Scrum Master i Product Owner. Te dwie postacie odgrywają istotne role w kontrolowaniu i raportowaniu przebiegu projektów w JIRA.

Scrum Master jako opiekun procesu Scrum, jest odpowiedzialny za kontrolowanie, aby zespół stosował właściwe praktyki i zasady Scrum, co wpływa na precyzyjność i dokładność zgłaszanych informacji. Jego rola polega na usuwaniu przeszkód, wspieraniu komunikacji w teamie oraz monitorowaniu, czy proces przebiega sprawnie. To on dba o to, aby tablice Scrum oraz raporty burndown odzwierciedlały rzeczywisty stan pracy zespołu.

Product Owner, z drugiej strony, reprezentuje interesy klienta i definiuje priorytety backlogu produktu. Jego decyzje o tym, co jest najważniejsze do realizacji, wpływają na planowanie sprintów oraz priorytetyzację zadań. Jego interakcje z narzędziami raportującymi pomagają zrozumieć, które elementy produktu są najistotniejsze, co wpływa na odpowiednie skupienie się na raportowanych metrykach.

JIRA pozwala na automatyzację wielu rutynowych zadań, co przyspiesza procesy i umożliwia skalowanie działań projektowych bez nadmiernego obciążenia zasobów ludzkich. Zarówno Scrum Master, jak i Product Owner, współpracują, aby zespół miał wyraźny obraz postępów, co umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie realnych danych i prowadzi do skutecznej adaptacji i doskonalenia procesów projektowych w software housie.

Podsumowanie

JIRA Software to znacznie więcej niż tylko płatne narzędzie do zarządzania projektami. Światowej klasy oprogramowanie firmy Atlassian to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia efektywną współpracę i terminową realizację projektów. Dzięki rozbudowanym funkcjom śledzenia problemów, obsłudze metodologii zwinnych, konfigurowalnym przepływom pracy i intuicyjnym możliwościom raportowania, JIRA stała się zaufanym wyborem dla zespołów na całym świecie.

Niezależnie od tego, czy jesteś grupą programistów, czy jakimkolwiek innym zespołem, który chce zoptymalizować proces pracy, rozwiązanie JIRA Software umożliwia osiągnięcie celów związane z zarządzaniem projektami i niesie liczne korzyści dla twoich klientów i pracowników. Zwiększ wydajność całej organizacji na każdym etapie realizacji zadań i rozpocznij pracę z JIRA Software już dziś!

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy