Dobry brief dla software house - Co przygotować przed zleceniem usługi IT?

Dobry brief dla software house - Co przygotować przed zleceniem usługi IT?

15 grudnia 2023

Dążysz do wdrożenia rozwiązań informatycznych lub stworzenia wirtualnego produktu i zastanawiasz się na wyborem software house'u?

To świetny pierwszy krok, który pozwoli Ci w łatwy sposób usprawnić i profesjonalny sposób zrealizować swoje cele. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej to często gwarancja osiągnięcia jakościowych rezultatów, jednak prowokuje pewne pytanie – w jaki sposób zakomunikować swoje potrzeby i oczekiwania, aby otrzymać satysfakcjonujący produkt? Rozwiązanie jest bardzo proste i sprowadza się do zrozumienia pojęcia jakim jest brief.

Współpraca z agencją software

Dobre przygotowanie do współpracy z firmą zewnętrzną może znacząco wpłynąć na efektywność i sukces projektu informatycznego, dlatego też warto poświęcić czas na dokładne przygotowanie informacji dotyczących realizacji projektu jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia. W tym celu już na początkowym etapie należy skupić się na dokładnym zrozumieniu celów i potrzeb przedsięwzięcia. Te szczegółowe informacje pomogą Ci wybrać usługobiorcę i stworzyć rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Wstępne przygotowanie do współpracy

Załóżmy, że opracowałeś już wstępne plany dla Twojego projektu i chciałbyś skorzystać z pomocy agencji czy software house. Jest to świetna decyzja, szczególnie gdy Twoim celem jest stworzenie produktu wirtualnego, takiego jak strony internetowe czy aplikacje mobilne. Skorzystanie ze wsparcia profesjonalnej firmy zewnętrznej wymaga jasnego zakomunikowania Twoich oczekiwań, aby zleceniobiorca mógł poznać Twoją firmę i określił czy jest w stanie podjąć się danej realizacji.

Jasne określenie oczekiwań pozwala nie tylko wybrać odpowiedniego partnera, ale także zapewnić, aby projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami i uniknąć wielu nieporozumień. W tym celu, rozpoczynając współpracę z software house, warto przygotować brief.

Czym jest brief dla software house?

Brief to dokument przygotowany przez klienta, który pełni rolę specyfikacji dla projektu IT. Zawiera informacje, dzięki którym programiści mogą dowiedzieć się w jaki sposób zrealizować projekt, a firma może w łatwy sposób dokonać wyceny na podstawie określonych wymagań. Najlepiej przygotowany brief jest szczegółowy i klarowny, dzięki czemu staje się dla agencji informatycznej pomocnym narzędziem dla zrozumienia potrzeb danego projektu, poznania identyfikacji marki i zrealizowania projektu w zakładanej formie i czasie. Gotowy brief dla software house'u to więc często niezastąpione narzędzie, które pozwala na osiągnięcie celów biznesowych i udaną współpracę z partnerami.

Dlaczego warto tworzyć brief dla wykonawcy usługi

Istnieje wiele aspektów, dla których warto przygotować brief dla software house'u. Przede wszystkim dokument ten pomaga doprecyzować oczekiwania klienta – przedstawia jakie rozwiązanie zleceniodawca chce osiągnąć, w jakim czasie ma zostać wdrożone i jakie środki chce na ten cel przeznaczyć. Brief zatem umożliwia precyzyjne dostosowanie działań zespołu do oczekiwań klienta. Pomaga także uniknąć nieporozumień poprzez szczegółowe opisanie zakresu projektu, wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Brief jest również narzędziem, które wspomaga identyfikację i rozwiązanie potencjalnych problemów jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki niemu możliwe jest jasne określenie oczekiwanych rezultatów i kryteriów sukcesu projektu. Ułatwia także komunikację między zespołem projektowym a klientem, tworząc wspólny język i zrozumienie celów, co przyczynia się do skutecznej realizacji zadania.

Najczęstsze błędy w przygotowaniu briefu dla software house

Widzisz już z pewnością, że przygotowanie briefu dla firmy informatycznej, to bardzo wartościowa praktyka. Ponadto przykłady podobnych rozwiązań są nieodłącznym elementem współpracy z profesjonalnymi agencjami software. Mimo to poprawne stworzenie dokumentu może okazać się problematyczne, a niedokładne przygotowanie kluczowych zagadnień – powodować opóźniania lub błędne zrozumienie specyfiki projektu. Jak zatem stworzyć brief, aby uniknąć najpowszechniejszych błędów i zapewnić sprawny przebieg projektu?

Jednym z najczęstszych problemów jest brak szczegółowości. Nieprecyzyjne cele, niejasne wymagania i nieokreślony zakres projektu mogą prowadzić do nieporozumień między klientem a wykonawcą. Szczególnie częstym przypadkiem nieprecyzyjnego przepływu informacji jest nieznajomość budżetu przewidzianego na realizację zadań.

Większość firm nie chce podawać konkretnych stawek lub oczekuje propozycji od strony przeciwnej, a przecież świadomość oczekiwań i zasobów stanowi kluczowy element przy dobieraniu systemu pracy czy zastosowanych technologii. Dlatego też nie należy obawiać się podawania dokładnych kwot czy oczekiwanych rezultatów. Dzięki temu software house będzie mógł dobrać technologię dedykowaną dla naszego projektu. Jednocześnie warto zaznaczyć jak długi będzie cykl, ponieważ w przypadku krótkiego wybrane mogą zostać prostsze rozwiązania technologiczne i wydatki zostaną ograniczone, zapewniając większą satysfakcję klienta z projektu.

Tworzenie briefu to proces, który wymaga czasu i przeprowadzenia wstępnych analiz, dlatego warto odpowiednio wcześniej zaplanować czas na jego stworzenie i skontaktować się z interesariuszami w celu poznania ich oczekiwań. Dzięki temu dostarczamy software house'owi gotowy dokument, który pozwala poznać założenia nie tylko nasze, ale wszystkich jednostek działających w ramach projektu IT.

Jak napisać dobry brief dla software house?

Mam nadzieję, że powyższe argumenty pokazały Ci już jedną, istotną regułę: jeżeli coś jest ważne dla rozwoju projektu, zaznacz to w briefie! Dobrze skonstruowany brief zawiera wszystkie niezbędnie informacje o projekcie. W jaki sposób jednak stworzyć taki dokument i na czym warto się skupić, aby przekazać najważniejsze dane firmie?

Co powinien zawierać brief?

Dobry brief to fundament udanego projektu, stanowiący kluczową mapę drogową dla wszystkich zaangażowanych stron. Nie tylko definiuje cele i zakres projektu, ale również stanowi solidną podstawę do efektywnej współpracy między klientem a zespołem wykonawczym. Przyjrzyjmy się elementom, jakie powinien zawierać doskonały brief, aby precyzyjnie kierować procesem projektowym, eliminować nieporozumienia i gwarantować osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie to krótka, ale istotna sekcja, która dostarcza ogólnego zarysu dla zespołu projektowego. Zawiera kluczowe elementy, takie jak cel projektu, zakres prac oraz główne wymagania. To punkt wyjścia, który kształtuje zrozumienie ogólnego kontekstu i celu, pozwalając na skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach.

Cele i oczekiwania

W tej sekcji briefu klienci precyzyjnie określają cele i oczekiwania, które chcą osiągnąć za pomocą projektu. Może to obejmować zwiększenie sprzedaży, poprawę doświadczenia użytkownika, czy rozwinięcie funkcjonalności produktu. Kluczowe jest sprecyzowanie oczekiwań tak, aby zespoły projektowe mogły dostosować swoje działania do konkretnych celów klienta.

Informacje o twojej firmie

Klient powinien przedstawić krótkie wprowadzenie do swojej firmy. To miejsce, gdzie opisuje historię firmy, jej misję, a także główne produkty lub usługi. Takie informacje są kluczowe dla zespołu projektowego, aby lepiej zrozumieć kontekst, w jakim realizowany będzie projekt, a także dostosować rozwiązania do specyfiki branży.

Czas realizacji i harmonogram

Określenie czasu realizacji i harmonogramu projektu to kluczowy element, który umożliwia efektywne zarządzanie czasem. Klient informuje, kiedy projekt powinien zostać zakończony, a także proponuje podział na etapy. Dzięki temu zespół projektowy może planować swoje działania, dostosowując się do ustalonych terminów.

Kryteria wyboru partnera

Klient przedstawia, jakie cechy są dla niego kluczowe przy selekcji firmy do współpracy. Mogą to być doświadczenie w danej branży, referencje, czy umiejętność pracy z określonymi technologiami. Jasnokreślone kryteria pozwalają na skuteczniejszy wybór partnera, który najlepiej spełni oczekiwania.

Przewidywany budżet

W tej sekcji klient określa szacunkowy budżet na projekt. To istotna informacja dla zespołu projektowego, aby dostosować propozycję do dostępnych środków finansowych. Kluczowe jest przejrzyste określenie budżetu, aby uniknąć nieporozumień w trakcie realizacji projektu.

Technologia i oprogramowanie

Opis preferowanych technologii i oprogramowania wskazuje zespołowi projektowemu, jakie narzędzia powinny być wykorzystane w trakcie realizacji projektu. Może to obejmować specyficzne frameworki, języki programowania, czy systemy operacyjne. Precyzyjne określenie technologii pozwala na skuteczne przygotowanie środowiska do pracy nad projektem.

Marketing i grupa docelowa

Sekcja dotycząca marketingu i grupy docelowej precyzyjnie określa plany związane z promocją projektu oraz identyfikuje grupę docelową. Informacje te są kluczowe dla zrozumienia, jak dostosować interfejs i funkcje projektu do oczekiwań i preferencji potencjalnych użytkowników. Umożliwiają także zespołowi marketingowemu skierowanie swoich działań w odpowiednie miejsca i do konkretnych grup odbiorców.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy planujesz stworzenie aplikacji mobilnej, czy otwarcie sklepu internetowego, każdy dobry software house z pewnością poprosi Cię o przygotowanie briefu, aby móc poznać twoje oczekiwania. Jest to niezwykle ważny dokument, który pomaga osiągnąć obustronne zadowolenie ze współpracy i sprecyzować warunki jej zawierania, dlatego jeżeli zależy Ci na jasnej komunikacji potrzeb z firmą informatyczną, stworzenie briefu może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Avatar photo

autorem artykułu jest:

Julia Mackiewicz

W InterSynergy pełnię funkcję Marketing Managera i Redaktora treści publikowanych przez firmę. Prywatnie jestem zwolenniczką zwinnych metodyk zarządzania i marketingu 5.0. Na co dzień zajmuje się badaniem rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek kreatywny.

Powiązane wpisy